Вносните двустранни слънчеви панели в САЩ вече не са освободени от мита

solar

Е, облекченият режим на внос продължи само четири месеца. След като бяха освободени от мита през юни тази година, търговският представител на САЩ (USTR) отмени този облекчен режим за всички марки двустранни вносни соларни модули в сила от 28 октомври 2019 г. Двустранните слънчеви панели генерират енергия от директната слънчева светлина в горната си част и от отразената и разсеяна слънчева светлина в задната си част. Те функционират при вертикален и хоризонтален монтаж и могат сериозно да повишат ефективността на слънчевите енергийни системи.

USTR заявиха, че са оценила ситуацията след освобождаването от мита през юни и са констатирали, че допускането на безмитни чуждестранни двустранни соларни модули в Съединените щати подкопава целите на първоначалните защитни мерки.

След оценката на новопостъпилата информация … че това облекчение вероятно ще доведе до значително увеличение на вноса на двустранни соларни панели и че тези панели вероятно ще се конкурират с произведените в САЩ моностранни и двустранни CSPV продукти на американския пазар, търговският представител на САЩ определи, след консултация с министрите на търговията и енергетиката, че запазването на този безмитен внос ще подкопае целите на защитната мярка“, се казва в съобщение на USTR.

Пазарът на слънчеви панели очакваше сериозно развитие и преориентиране от едностранни към двустранни панели след падането на митата през юни. Wood Mackenzie Power&Renewables прогнозираха дори десетократно увеличение на световните инсталации с двустранни панели между 2019 и 2024 г., със значителен дял от американския пазар, но това очевидно няма да се случи толкова бързо.

Вижте също...