pixel

Водата за битовите клиенти на ВиК Пловдив ще поскъпне с до 50%, а за част от стопанските – ще поевтинее с до 22%

Водата за битовите клиенти на ВиК Пловдив ще поскъпне с до 50%, а за част от стопанските ще поевтинее с до 22%. Това показват изчисленията на Publics.bg на база проекторешението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което ще бъде подложено на обществено обсъждане идния вторник. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив осигурява с  водоснабдителни и канализационни услуги населението и фирмите в 18 общини с 215 население места, а именно: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перущица и Стамболийски.

Най-голямото поскъпване е за битовите клиенти, които ползват гравитачна вода. За тях цената без ДДС в момента е 1,19 лв. на куб. м. Според предложените от водния оператор цени, които КЕВР не е коригирала в проекторешението си, новата цена ще е 1,786 лв. на куб. м без ДДС. Това прави увеличение с 50 на сто.

За битовите клиенти, които ползват помпена вода заложеното увеличение на цената е от 1,51 лв. на куб. м до 1,786 лв. на куб. м., или с 18,3%.

Социалната поносимост на цените на ВиК услугите на оператора е изчислена на 5,93 лв. на куб. м

За разлика от домакинствата, стопанските клиентите ще плащат по-ниски от досегашните цени. Намалението при тях се дължи на понижаване на цената за пречистване на отпадъчните води. Най-големият спад на цената е заложен за стопанските клиенти с най-висока степен на замърсяване. При тях цената за пречистване се намалява от 1,47 лв. на куб. м на 1,115 лв. на куб. м. Новата крайна цена за тях е 2,41 лв. на куб. м. Сега действащата тарифа за същата група стопански клиенти, ползващи обаче гравитачна вода е 2,76 лв. на куб. м, тоест за тях планираното намаление е с 12,7%. За онези, които ползват помпена това срещу 3,08 лв. на куб. м поевтиняването е с 21,8%.

Фирмите, които попадат в степен на замърсяване 2, могат да очакват намаление на цената си с от 1,34% до 14 на сто, съответно за гравитачната и помпената цена. Новата тарифа за тях ще е 2.14 лв. на куб. м без ДДС.

Най-малко замърсяващите компании (степен на замърсяване 1) обаче ще плащат повече. Поскъпването за тези на гравитачна вода е с 20,37%, а за тези на помпена – с 2,86%. Новата тарифа е една и съща, независимо от начина на добиване на водата и се планира да е в размер на 2,26 лв. на куб. м.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив обслужва територия с общо 674 хил. население, от него 496 хиляди има канализация, а 227,7 хил. души се ползват от услугата пречистване на отпадъчните води.

Загуби във водоснабдителната мрежа на оператора са 56%, като в бизнес плана до 2021 г. е заложено те да бъдат намалени до 54% в края на периода. Предвидените инвестиции за 5-годишния период са 30,7 млн. лв. инвестиции. 81,5% от предвидените средства ще бъдат инвестирани в публични активи, и едва 18,5% в собствени такива. От общата стойност на инвестициите, 60% са насочени във водоснабдяване, 8% в канализация, 10,5% в пречистване, 11% във водомери и 10 % в транспорт, администрация и информационни технологии. Средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 9,15 лв. на жител.

Publics.bg

Може да харесате още...