Водогрейни котли от Thermostahl

Калория представя серията водогрейни котли серия Enersave Plus, подходящи за отопляване на административни, обществени и жилищни сгради използвайки дизел или природен газ за гориво.

Котлите Enersave (ENP) са изработени от стомана, с конструкция от моноблок с хоризонтални тръби, топлообменна повърхност и налягане в горивната камера. Те работят с реверсивен пламък, с три преминавания на изгорели газове: два преминават в горивната камера и един преминава в изпускателните тръби.

Преминаването на топлината се извършва чрез излъчване на първите два хода и третият е чрез преминаването през тръбите.

Подходящи за работа с гориво нафта/дизел или природен газ. Той се продава като независим котел или като комплект с горелка. Тя може да бъде и комбинирана – газ/нафта.

Котелът е проектиран за максимална работна температура 90°С.

Функционална схема на котела при различните типоразмери

Котелът ENP е предназначен за работа с вода и с максимална концентрация на полипропилен гликол 50% (незамръзващ топлоносител).

Максималната допустима температура на водата е 95ºC. Минималната температура на водата във връщащата тръба трябва да бъде 65ºC, но не по-ниска от 20ºC.

Котелът е предназначен за отворени и затворени системи за отопление с максимално работно налягане 4 бар. Максималното работно налягане за котли с мощност по-голяма от 800 кВт е 5 бар.

Качеството на водата е важен фактор в ефективността на системата. Водата, която влиза в системата, трябва да бъде чиста, без мръсотия и без соли или химически вещества. Водата трябва да се филтрира от примеси, които могат да се получат от контакта с котела.

Твърдостта на водата трябва да бъде в допустими граници. В регионите, където твърдостта на водата е висока е необходимо да има система за омекотяване на водата.

Котелът трябва да се монтира в помещения, специално предназначени за тази цел. Това помещение трябва да позволява лесен достъп за транспортиране на горивото, да позволява подаване на кислород и отвеждане на изгорелите газове. За нормалната работа на котела е необходимо в котелното помещение да има прозорец за естествена вентилация. Препоръчва се да има два различни прозореца на две противоположни стени или по диагонал, за да се осигури добра циркулация на въздуха.

Общата площ на прозорците, трябва да е не по-малка 1/12 част от площта на котелното помещение. Забранява се принудителна вентилация в помещението.

Котелното помещение, трябва да бъде оборудвано с канализация и дренаж.

В котелното помещение трябва да има подходяща противопожарна система, в съответствие с наредбата за пожарна и аварийна безопасност. Ако сградата е проектирана със система за пожарна сигнализация, датчикът за дим трябва да бъде разположен в най-високата част на всеки котел.

Схема на подаване на въздух в котелното помещение

Котелът е предназначен за свързване към система със затворен разширителен съд.

Котелът е предназначен за работа при максимална работна температура 95°C и максимално налягане 4 bar.

Изглед на Предпазна група за водогреен котел

Котелът трябва да се окомплектова с комплект за безопасност /предпазна група/, който се свързва към предпазната тръба. Комплектът се състои от предпазен клапан, манометър и обезвъздушител. Допълнителното оборудване за безопасност, може да се постави на изходящата линия, на разстояние от котела не по-малко от 1,5 м.

Котлите серия Enersave от Thermostahl са удачно предложение, гарантиращо надеждна работа при използването на газообразно или дизелово гориво. Предпочитани са за отопляване на жилищни, административни и обществени сгради, благодарение на високото си качество на изработка, надеждността на конструкцията си и конкурентната си цена. Надеждната и успешна серия котли ENP се използва в редица обществени поръчки и проекти за замяна на стари инсталации с широк спектър на приложение – от отоплителни системи в бита, до производствени мощности в индустрията.

За контакти и повече информация – Калория.

Може да харесате още...