ВОДОГРЕЙНИТЕ ПЕЛЕТНИ КОТЛИ С ТЪРГОВСКА МАРКА GREENECOTHERM ПОЛУЧИХА TÜV СЕРТИФИКАТИ

Произвежданите от Екотерм Проект ЕАД отоплителни съоръжения оползотворяващи дървесни пелети с търговска марка GreenEcoTherm получиха сертификати от TÜV NORD за съответствие със стандарт EN 303-5:2012 – Отоплителни котли. Част 5: Отоплителни котли за твърдо гориво с ръчно и автоматично подаване на горивото с номинална топлинна мощност до 500 kW. Терминология, изисквания, изпитване и маркировка.

Извършената от TÜV NORD продуктова сертификация на висококачествените отоплителни пелетни котли – серии Pelletherm V.2 и Pelletherm V.4, показаха пълно съответствие на изискванията, методите и процесите на производството, системата за управление на качеството, изпитване за безопасността, качеството на горивния процес, работните и емисионните характеристики, маркировката и поддръжката на отоплителните котли.

Продуктовата сертификация на пелетните съоръжения с търговска марка GreenEcoTherm по EN 303-5:2012 също така покрива цялото външно оборудване, което оказва влияние на системите за безопасност, като например патентованият полезен модел от производителя на предпазно дозиращо устройство за подаване на твърдо гориво, елеминиращ фактора „обратен огън” и самозапалване, вграден бункер за гориво и др.

Извършените изпитвания на отоплителните пелетни котли с търговска марка GreenEcoTherm показаха, че отоплителните котли се класифицират като котли клас 5, съгласно стандарт EN 303-5:2012. Тестовите резултати на емисионните характеристики на пелетните котли доказаха, че емисиите на СО, органично свързан въглерод (OGC) и прах изпускани в атмосферния въздух при номинална топлинна мощност и минимална непрекъсната топлинна мощност са в пъти по-малки от минималните изисквания на стандарта.

Предлаганите от Екотерм Проект отоплителни пелетни котли серия Pelletherm V.4/DakoEra, Pelletherm V.4 Long Time, Pelletherm V.4 Integra, както и автоматичните пелетни котли серия Pelletherm V.2 M01 са проектирани от динамичния и професионален екип на развойно-изследователския отдел на фирмата. Номиналната топлинна мощност на пелетните котли е в диапазона от 18 до 100kW, с което могат да отопляват различни по конструкция, характеристики и предназначение сгради на потребителите в бита, публичния и индустриалния сектор.

Основните предимства на отоплителни пелетни котли серии Pelletherm V.2 и Pelletherm V.4 са следните:
– Възможност за изгаряне на дървесни пелети клас ENplus-A1, ENplus-A2 и EN-B, съгласно стандарт EN14961-2:2010;
– Възможност за настройка на управлението на котлите при промяна на вида и качеството на горивото. Могат да се изгарят пелети с влошено качество;
– Автоматично почистване на пещната камера, посредством механично обстъргване на скарата;
– Възможност за настройване параметрите на почистване – брой ходове и време между две почиствания;
– Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и електрическа енергия;
– Автоматична експлоатация на котела, има възможност за регулиране на неговата работа със стаен термостат (седмичен програматор), което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
– Управление на циркулационната помпа според температурата на топлоносителя;
– Управление на димосмукателен вентилатор, който решава проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работа на съоръжението;
– Микропроцесорен модул за управление параметрите на котела и табло с интерфейсен дисплей;
– Висока ефективност при устойчиви параметри от 94%;
– Екологично чиста технология и ниски вредни емисии опазващи околната среда;
– Mеханичен въртящ се затвор (отсекател), който разделя обема гориво на бункера за пелети от този на горивната камера на горелката и го предпазва от запалване;
– Облекчен достъп до управляващия блок – удобство при експлоатация и  сервизиране;
– Възможност за подгряване на битова гореща вода (БГВ);
– Възможност за старт-стоп, чрез gsm модул – опция;
– Елементната база е от реномирани европейски производители;
– Лесно обслужване, висока степен на ефективност, надеждност и безопасност;
– Минимални експлоатационни разходи.

Екотерм Проект ЕАД е създадена през 2008 г. като дружество с научноизследователска и развойна дейност в разработването и подготовката на проектни предложения, иновативни и продукти, технологии, процеси и услуги, свързани с опазване на околната среда, включително енергийна ефективност и ВЕИ. Дейностите на фирмата са свързани с производство, търговия, монтаж, пуск и настройка и сервизиране на широка гама високоефективни отоплителни котли на пелети, котли на дърва, автоматични пелетни котли, комбинирани котли на дърва и/или пелети, пелетни камини и OEM проекти. Ние предлагаме на нашите клиенти иновативни и екологични решения, следвайки най-новите тенденции в европейския и световен пазар.

Благодарение на дългогодишен опит на експертите от развойно-изследователската дейност в областта на оползотворяване на дървесната биомаса и благодарение на собствено си „know how” Екотерм Проект има възможността да предложи на българския и европейски пазар иновативни и екологични продукти с търговска марка GreenEcoThern с най-доброто съотношение цена-качество. Екотерм Проект е компания с ясна мисия, агресивна стратегия, бързо и динамично развитие и дългосрочен ангажимент към своите клиенти.

В последните няколко години произвежданите от Екотерм Проект отоплителни пелетни котли серии Pelletherm V.2 и Pelletherm V.4 успешно се предлагат на добре мотивираната и развита дистрибуторска мрежа в Европа. От лятото на тази година дружеството изнася своята висококачествена продукция на пазара в Германия. Следвайки своята дългосрочна бизнес стратегия, мениджмънта на Екотерм Проект е убеден, че предлаганите отоплителни пелетни съоръжения с търговска марка GreenEcoTherm ще удовлетворят най-строгите изисквания на потребителите на немския пазар.

GreenEcoTherm  –  Европейско качество, изпреварващо цените!

Може да харесате още...