Водородният котел на Baxi

BAXI

Baxi S.p.A. гледа с интерес към света на водорода, за да отговори на бъдещите законодателни задължения за защита на климата, договорен между държавите-членки: по-голямо използване на възобновяеми енергии и по-малко производство на парникови газове до 2030 г.

Едно (почти) невъзможно предизвикателство

Европейският съюз, като има предвид ефектите от изменението на климата, определя до 2030 г. за всички държави-членки постигането на следните цели: намаляване на най-малко 40% парникови газове, нарастване на дела на възобновяемата енергия от поне 32% от общото потребление на енергия и подобряване на общата енергийна ефективност от поне 32,5%.

До края на 2019 г. всички държави-членки на Европейския съюз ще бъдат призовани да представят своите национални интегрирани планове за енергетика и климат за периода 2021-2030 г.

Невъзможна цел? Не и за Baxi S.p.A., който, натоварен от BDR Thermea Group да се грижи за разработването на битов уред в рамките на проекта „Промяна с енергия“, е готов да отговори на предизвикателството.

Проектът

Това предизвикателство изискваше важен ресурс в областта на научните изследвания и развитието, с цел създаване на кондензeн газов котел за битова употреба, използващ чист водород и/или смеси с природен газ. Уред, способен да работи съгласно действащия пазарен стандарт по отношение на мощност, производителност, размери, тегло, инсталация, употреба и поддръжка.

Пилотният холандски проект Rozenburg е инициатива, насърчавана в сътрудничество с мрежовия оператор Stedin, община Ротердам и кооперацията за недвижими имоти Ressort Wonen. Водородният котел e монтиран в помещение до съществуващ котел за природен газ, който ще гарантира, че жителите имат топлина и топла вода по всяко време. Stedin използва съществуващ газопровод за доставка на водород, за да демонстрира, че мрежата е подходяща за транспортиране на новия газ. В този проект Stedin и неговите партньори обмислят цялата верига на бъдещето: производството, разпределението и преобразуването на водород с цел осигуряване на комфорт с нулев въглерод.

BAXI

Резултатите не закъсняват: през май 2019 г. германският нотифициращ орган DVGW потвърждава съответствието на котела, работещ с чист водород  с Регламент на ЕС 2016/426. Освен това на 25 юни водородният котел е пуснат в експлоатация в реални условия в жилищната сграда в Розенбург (NL). Безпрецедентен резултат, предназначен да бъде само първа стъпка към нова ера на котлите.

В допълнение към пилотния проект на Розенбург, в Обединеното кралство ще стартира и демонстрационен проект. В следващите две години ще бъдат монтирани над 400 водородни котли.

Водородният котел Baxi

BAXIНовият котел, работещ с чист водород, с топлинна мощност 28 kW, е в състояние да гарантира същата топлинна ефективност като кондензационните котли на природен газ и е проектиран за отопление и производство на битова гореща вода. Неговото инсталиране и пускане в експлоатация са напълно сходни с това на настоящите продукти от природен газ, с огромното предимство елиминирането на емисиите на CO/CO2 в околната среда и с много ниски стойности на NOX.

Преодоляни препятствия

Характеристиките на водорода са много различни в сравнение с метана и използването му включва проучване на нови технически решения. Екипът трябваше да създаде техническа култура по въпроса за изгарянето на водород, да оборудва лабораторията, която да работи безопасно със смеси от метан/ водород и чист водород,  да намери партньори сред производителите на компоненти, заинтересовани от този тип проекти, да може да сертифицира устройство, работещо с чист водород при липса на продуктов стандарт, да идентифицира и защити иновативните технически решения. Само няколко доставчици проявиха готовност да инвестират ресурси и време в проект, който все още няма консолидиран бизнес опит. Но Baxi не се е отказва, насочвайки се с ангажираност и страст към устойчивото бъдеще на домашния комфорт.

Сертифицираната лаборатория

В своята история Baxi винаги се гордеели с ресурсите, инвестирани в отдела за изследвания и развитие. Тази еволюционна мисия накара компанията да развие необходимите умения за проектиране, внедряване и популяризиране на решения, отговарящи на нуждите на пазара. Днес, повече от всякога, Baxi може да заяви, че може да разчита на квалифицирана изследователска лаборатория, сертифицирана от важни международни органи, гарантираща ясна визия за бъдещето и за различните аспекти, свързани със сертифицирането на продукти.

Пътна карта на водородните котли

hydrogen

След фазата на проектиране, котелът е валидиран за употреба. Проекти като Hy4Heat във Великобритания и P2G Rozenburg в Холандия са отличен пример, избран за 2019-2020. Нови възможности и дейност на групата са във фаза на уточняване в Италия, Германия, Белгия, Франция и Испания.

Информация за други продукти на Baxi.

В публикацията са използвани материали от www.baxi.it.