Vortice лансира нови серии високоефективни рекуператори за въздух

VORT NRG HE

Тази година нашият партньор Vortice Elettrosociali Spa – Италия пусна на пазара три нови серии рекуператори на топлина въздух-въздух.

Това са гамите Vort NRG HE, HRI-E и HRI. Целта беше да се предложат високоефективни енергоспестяващи изделия, които да дадат възможност на проектантите за гъвкави проектни решения, отговарящи на изискванията на инвеститора и актуалните европейски дерективи за енергийна ефективност.

Гама Vort NRG HE

Vort NRG HE е енергоспестяващ блок с кръстосани потоци. Гамата включва седем модела, четири от които работят с постоянен напор, а три с постоянен дебит. Максималната ефективност при номинален дебит е по-голяма 90% (модел 500) и по-голяма от 85% при модели 1000-1500-2000.

Носещата конструкция е изработена от пресовани алуминиеви профили и сандвич панели. Топлообменникът и с противоположно пресичащи се потоци, произведен от полистирен. Моторите са електронно контролирани безчеткови, монтирани на антивибрационни тампони, предлагащи оптимална производителност и много ниска консумация на енергия.

Рекуператорите са снабдени с електронно контролиран байпас и система против замръзване. Байпасът е 100% филтриран. Използваните филтри са F5 и F7 като всички модели са снабдени с ключ за диференциално налягане, показващ нужда за смяна на филтъра. Предвидено е събиране на конденза и дренажен резервоар.

LCD контролен дисплей дава възможност за настройка и мониторинг на уреда.

Ключови характеристики:

– малка консумация на енергия, благодарение на безчетковите мотори и високата ефективност на рекуператора;
– отлична термична и звукова изолация, гарантирана от сандвич панелите;
– входящият и изходящ въздух от помещението се филтрира (не се изпускат вещества, замърсяващи околната среда);
– проверката на филтъра се извършва от страни или от дъното на уреда;
– динамичният флуид се държи оптимално, в резултат на проектирането, извършено чрез използването на CFD симулативен софтуер;
– модел 500 е особенно тънък (< 350 мм) и е подходящ за инсталиране в окачени тавани;
– рекуператорите може да се интегрират в съществуваща регулираща система M-Βus.

Приложение

Гамата е подходящ за мрежа от хотелски бани, жилищни домове или апартаменти, изискващи непостоянна вентилация, училищни класни стаи, заседателни зали, периодично обитавани от различен брой хора.

Регулация и контрол

Всички машини имат микро PLC контролер и управление. Контролният панел се свързва с машината чрез кабел (максималното разстояние е 200 м). Функциите и съответните менюта са организирани в 3 нива, защитени с пароли.

Изнесен контролен панел

VORT NRG HE

През съответното меню от контролния панел или през автоматичното функционално управление от специализирания софтуер, управлението може да се използва за:
– избор и фиксиране на скоростта на вентилатора, отваряне и затваряне на байпаса (при ръчно функциониране);
– регулиране въртенето на вентилатора след влкючването на сигнал от сензорите извън жилището;
– регулиране въртенето на вентилатора след получаване на сигнал от всички сензори, които могат да бъдат монтирани и във въздуховодите;
– определяне на максималните стойности на вътрешните и външни сензори;
– интерфейс със сензори, които могат да работят успоредно, определяйки желаните приоритети;
– показание за включена аларма;
– комуникация с датчик за налягане чрез M-Βus;
– промяна и обновяване на софтуера, използвайки USB вход за свръзка с PC;
– програмиране на уреда да работи във времеви интервали;
– управление на всички аналогови и цифрови сигнали през входовете и изходите.

Технически параметри

Модели
VORT
Код W A Скор. Дебит Остат.
напор
Вентилатори Lw
dB(A)
вътре
Lw
dB(A)
break
out
Max
max max m³/h l/s Pa W max A max °C
NRG HE P 500 45123 280 2,2 3 600 167 100 120 0,94 39,2 62,8 60
NRG HE P 1000 4512 1000 4,7 3 1700 472 260 500 2,35 47,2 58,1 45
NRG HE Q 1000 45126 1000 4,7 3 1700 472 260 500 2,35 47,2 58,1 45
NRG HE P 1500 45121 1100 5,0 3 2100 583 165 550 2,50 25,9 59,4 45
NRG HE Q 1500 45125 1100 5,0 3 2100 583 165 550 2,50 25,9 59,4 45
NRG HE P 2000 45120 1800 8,6 3 2700 750 160 870 4,50 35,1 62,3 60
NRG HE Q 2000 45124 1800 8,6 3 2700 750 160 870 4,50 35,1 62,3 60

Гама NRI – E

Предлагат се 6 модела: HRI-E ONE, HRI-E ONE BP, HRI-E ONE F, HRI-E TWO, HRI-E TWO BP, HRI-E TWO F. Външните и вътрешни части на носещата конструкция са изпълнени от полипропилен (РРЕ).

Моделите се характеризират с особено високи стойности на топлообмен (до 94%). Моторите са електронноконтролирани безчеткови, монтирати на антивибрационни тампони. Максималният дебит е 187 m³/h (версия ONE) и 365 m³/h (версия TWO). Работят на три предварително зададени скорости, които се превключват ръчно. Предвидена е автоматична защита от замръзване.

Моделите се предлагат с и без байпас, както и с 2 бр. филтри F5 (като опция F7). Има тава за конденз с два отводнителни щуцера. Нивото на защита е IPХ2. Моделите HRI-E BP са с вграден ръчен и 100% филтриран байпас.

Моделът HRI-E F е с пълна функционалност:
– доставя се с дисплейно управление;
– 100% автоматичен и филтриран байпас;
– може да се интегрира в автоматизирани мрежи (M-Bus протоколи на RS485 в подчинен режим) в жилищни сгради;
– може да бъде използван заедно със сензори на Vortice.

Ключови характеристики:
– осигуряват продължителна вентилация на жилището;
– ниска електрическа консумация, благодарение на безчетковите мотори и високо ефективната рекуперация;
– много тънки: височина < 250 мм, специално проектирани за хоризонтална инсталация в окачени тавани;
– много подходящ за апартаменти до 90 м² (модел ONE), до 160 м² (модел TWO);
– много тихи;
– много леки: 17.5 кг (модела ONE), 33.5 кг (модел TWO), което го прави лесен за монтаж;
– филтрите могат да бъдат сменяни лесно чрез специални панели. Лесен достъп до филтрите откъм дъното без да се налага демонтаж на уреда.

Регулация и контрол HRI-E модели

Контролен панел на HRI-E F модела

Чрез контролния панел могат да се изпълняват следните функции:

– включване/изключване;
– избор на една от три скорости;
– избор на функцията „Байпас”;
– програмиране на времевите диапазони на работа;
– задаване температурата на пмещението;
– визуализация на предупреждения;
– визуализация на времето или външната температура.

Стандарт и Стандарт с байпас управление:

– ключ на уреда on/off;
– избор на една от три скорости;
– избор на функцията „Байпас”.

Комплект управление за настройка на моделите FULL, Стандарт и Стандарт с байпас. Служи за настройка на параметрите на уреда при първоначалната инсталация:

– скорости;
– индивидуална настройка на вентилаторите;
– размразяване;
– връзка с всякакви външни аксесоари (подгреватели, сензори, и др.).

Технически параметри:

Модели Код V
~50 Hz
A W Макс. дебит Макс. напор kg Max
m³/h l/s mm H2O Pa °C
HRI-E ONE 11216 230 0,5 71 187 52 21,9 215 17,5 45
HRI-E ONE BP 11217 230 0,5 71 187 52 21,9 215 17,5 45
HRI-E ONE F 11218 230 0,5 71 187 52 21,9 215 17,5 45
HRI-E TWO 11226 230 1,4 167 365 101 77,3 758 33,5 45
HRI-E TWO BP 11227 230 1,4 167 365 101 77,3 758 33,5  45
HRI-E TWO F 11228 230 1,4 167 365 101 77,3 758 33,5 45

Гама NRI

Предлагат се два модела – HRI ONE, HRI TWO със следните характеристики:
– външно тяло от листова галванизирана стомана, облицовани с шумоизолиращ материал;
– топлообменник с противоположно пресичащи се потоци, произведен от полистирен;
– особенно високи стойности на топлообмен (до 92%).

– двускоростни АС мотори;
– максимален дебит 156 м³/ч (версия ONE), 354 м³/ч (версия TWO);
– предлагат се с 2 бр. филтри F5 (с опция F7);
– тава за конденз с два отводнителни щуцера;
– 100% ръчен байпас, наличен като аксесоар;
– доставя се с 4 фиксиращи скоби;
– ниво на защита: IPХ4;
– изолационен клас: II.

Ключови характеристики:
– предлага продължителна вентилация на жилището;
– много тънък: височина < 250 мм, специално проектиран за хоризонтална инсталация в окачени тавани;
– много подходящ за апартаменти до 80 м² (модел ONE), до 160 м² (модел TWO);
– много тих, благодарение на шумоизолиращия материал;
– много лек: 26.5 кг (модел ONE), 39 кг (модел TWO), което го прави лесен за монтаж;
– филтрите могат да бъдат сменяни лесно чрез специални панели. Лесен достъп до филтрите откъм дъното без да се налага демонтаж на уреда.

Технически параметри:

Модели Код V
~50 Hz
A W Макс. дебит Макс. напор kg Max
m³/h l/s mm H2O Pa °C
HRI ONE 11224 230 0,41 95 156 43 26,1 256 26,5 50
HRI TWO 11234 230 1,04 235 354 98 40,7 399 39,0 50