Vortice разшири гамата канални вентилатори Lineo с нови модели

Vortice

Нашият италиански партньор Vortice разшири добре познатата на българския пазар гама канални вентилатори Lineo с две нови серии Lineo Quiet – с ниско ниво на шума и Lineo Quiet ES – с ниско ниво на шума и безчеткови енергоспестяващи двигатели. По този начин Vortice отговоря на все по-нарастващите изисквания на пазара.

Вентилаторите могат да бъдат монтирани хоризонтално и вертикално и намират приложение в битовия, търговския и индустриалния сектори.

Устройствата от серията Lineo се характеризират с корпус от технополимер с клас на огнеустойчивост E2, съгласно стандарт EN ISO 11925-2: 2010) и се отличават с висока (IPX5) степен на защита от вода (класификацията се отнася до правилно инсталиран продукт).

Общи конструктивни характеристика на гамата

Централен носач на двигателя, който затваря двигателно вентилиращата група и съдържа устройствата за окабеляване, които са лесно достъпни.

Основно тяло, обвързано с двойка крайни опори, подготвени за връзка към аспирационните и изхвърлящите тръби. Може да се върти по отношение на оста си, за да благоприятства поставянето на продукта в ограничени пространства и да улесни окабеляването чрез контакти, поставени на външната му повърхност. Лекотата, с която може да бъде премахнат без да се променя системата на въздуховодите, ускорява и улеснява интервенциите по поддръжката.

Изправителите на потока от изхвърлящата страна, работещи в синергия с работното колело, оптимизират въздушния поток, максимизирайки производителността и увеличавайки ефективността, като същевременно намаляват образуването на завихряния и минимизират шумовите емисии.

Работните колела от тип смесен поток, комбинират предимствата на хеликоидалните вентилатори (високи скорости на потока и дебита по оста на работното колело) с високите налягания на центробежните вентилатори.

Директно куплираните двигатели са с валове, монтирани на сачмени лагери, гарантират работа практически “без поддръжка”.

Таймерът, присъстващ в моделите T и който се настройва при монтаж, позволява да се програмира работа на максимална скорост в  интервал между 3 и 20 минути.

Силни страни

Лесно поддържане. Всеки компонент позволява лесно свързване и демонтаж с близките елементи. Достъпът до най-вътрешните компоненти (мотор-работно колело) е лесен и облекчава тяхната подмяна. Шумопоглъщащите черупки, отново сглобени в края на поддръжката, възстановяват напълно оригиналните акустични параметри.

Двигателите имат гарантиран минимален живот при непрекъсната работа, при максимална скорост и при максимална околна температура от 30 000 до 40 000 часа в зависимост от типа.

Пълнота на гамата, предназначена да предложи идеален продукт, който отговаря на специфичните нужди на инсталацията, свързани с производителността, с консумацията, безшумната работа, разходите за експлоатация и покупната цена.

Вентилаторите от серията Lineo Quiet се характеризират с наличието на звукопоглъщаща облицовка, напълно интегрирана  във външната обвивка и оптимизирана за минимизиране на шумовите емисии, излъчвани в околната среда. Предлаганите модели са с диаметри от 100 до 315 mm и са с обикновени AC двигатели.

Vortice

Вентилаторите от серията Lineo Quiet ES  се различават от серията Lineo Quiet с това, че са снабдени с безчеткови електронно управлявани двигатели с ниска консумация. Предлаганите диаметри са същите, както при версията Lineo Quiet.

Основни конструктивни елементи

Vortice

Vortice

Към разглежданата гама се предлагат като допълнителни аксесоари потенциометрични и стъпални регулатори на скорост, както и външни датчици за контрол на температура, влага, качество на въздуха и присъствие.

Подробна информация за техническите параметри и кривите на вентилаторите може да получите като се свържете с България терм.

Може да харесате още...