pixel

Върнатият лиценз на “Лукойл” е оспорен в съда

Вчера Агенция “Митници” е депозирала в Административен съд София-град две жалби срещу определения 4343 и 4344 на съда. С тях беше спряно предварителното изпълнение на решения 527 и 528 от 22 юли 2011 г. на Ваньо Танов за прекратяване на лиценза за управление на данъчен склад на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

Административният съд неправилно е приел, че рафинерията е доказала вида и размера на претендираните вреди, както и вероятността за тяхното настъпване. Тезата на представителите на Темида е изградена върху представените от жалбоподателя договори за доставка на нефт и готова продукция и значителните вреди, които дружеството претендира, че ще претърпи като неустойка за неизпълнение на ангажиментите по договорите. Според Агенция “Митници” се вижда, че продавачът по договор е “Лукойл България” ЕООД, което е друго дружество, а не “Лукойл Нефтохим”.

Нарушен е принципът на равенство на страните и не е предоставена равна процесуална възможност за защита. От определенията на съда ясно личи, че не са обсъдени аргументите на Агенцията във възражението по жалбата, депозирани на 01.08.2011 г. в 09.00 часа, въпреки дадения от съда кратък срок (един час) за това. Освен това не е взето предвид, че актът на директора на Агенция “Митници” подлежи на предварително изпълнение по закон – чл. 53, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

Отчита се също, че е игнорирано и важното обстоятелството, че “Лукойл Нефтохим Бургас” АД е имала достатъчно време да подготви дейността си за работа при условия, изключващи прилагането на режим отложено плащане на акциз.

Отнемането на лиценза, респективно спирането на дейност на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, е закономерна последица от неизправното поведение на складодържателя по отношение на задълженията, които е имал по ЗАДС, наред с всички други лицензирани складодържатели, става ясно от позицията на митническата агенция.

econ.bg

Може да харесате още...