Всички нови автомобили в Норвегия ще бъдат без емисии до 2025 г.

Вижте също...