Всички нови автомобили в Норвегия ще бъдат без емисии до 2025 г.

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!