pixel

Втори живот за водата

Втори живот за водата

Добре известно е, че заради липсата на канализация в част от южните квартали на столицата мръсната вода от септичните ями се лее свободно по улиците или директно се изпомпва в реките. Обилните валежи през тази година поприкриха проблема, но с жегите започнаха и зловонията по улиците.

За генералното решаване на тези проблеми трябват канализация и пречиствателни станции. Но и без тях съществува начин – чрез малки пречиствателни станции за битова отпадъчна вода от къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места. След пречистването водата става годна за напояване на цветни лехи и зелени морави или за повторна употреба в казанчетата на тоалетните.

Предимствата

В райони със стръмен наклон е трудно да се изгради септична яма, която да не се пълни от прииждащата вода. Налага се да се правят преливници и други съоръжения, които допълнително оскъпяват. Без тях обаче септичната яма се пълни бързо и трябва да се чисти поне веднъж на месеца, а това струва 200 лева.

Цената на пречиствателните станции варира в зависимост от капацитета, марката и метода на пречистването. Най-евтините са към 2000 лева. Най-скъпи, но и най-надеждни са системите, работещи на принципа на биологичното разграждане.
Веднъж изградена обаче, системата спестява големи количества вода и електроенергия. Друг плюс на инсталациите е липсата на миризма, защото отделеният метан при разграждането е в нищожни количества.

Разнообразието от пречиствателни станции на пазара е богато. Малките инсталации са създадени специално за нуждите на бита. Те преработват замърсената вода от кухнята, банята и санитарния възел. Инсталират се лесно и бързо, а разходите за поддръжката им са минимални.

Инсталациите, които пречистват отпадната вода на хотели и жилищни сгради, могат да поемат до 1200 души. Обемите са с вместимост от 4500 до 16 500 л.

Според предназначението на домашната пречиствателна станция се използват различни методи за пречистване на замърсените води – биологичен, физически или химически.
При биологичния метод повторната употреба на водата е възможна благодарение на микроорганизми, намиращи се в отпадните води. Те живеят и се размножават, използвайки органичните отпадъци като храна. Разлагат добре прахове за пране и всички срещани в домакинствата почистващи препарати.

Първоначално микроорганизмите са в неактивно прахообразно състояние. Съживяват се, след като ги сипете в хладка вода.

Стандартната биологична система се състои от три резервоара и може да пречисти до 97 на сто от отпадната вода. Останалите неотстранени вещества образуват слой на дъното на резервоара. Той представлява глинена каша, която може да се използва за торене в градината.

Възможности

В пречиствателната станция от който и да е вид обаче не може да се изхвърля всичко. Противопоказно е в нея да попадат опасни химикали, готварски мазнини, силни избелващи, амонячни и антибактериални препарати за почистване. Ако това се случи, е възможно да се замърси околната среда.

trud.bg

Може да харесате още...