Вятърните паркове всъщност могат да затоплят планетата

Въпреки това, възобновяемата енергия все още си заслужава.

Има много досадни гледни точки срещу използването на вятърни паркове – те са грозни, убиват птици. Но в по-голямата си част те изглеждат като дребни пречки, ако де факто вятърната енергия върши това, което нейните привърженици винаги са обещавали: замества изкопаемите горива с възобновяема енергия, което ще забави темпа на глобалното затопляне.

Но сега това може и да не е гарантирано. Ново проучване установи, че преходът към вятърна енергия може всъщност да задълбочи глобалното изменение на климата.

Двама учени от Харвардския университет установиха, че ако Америка намали количеството въглеродна енергия, изкопаеми горива и природен газ, и превключи на вятърна енергия, преминаването на потока от въздух по толкова много вятърни турбини ще промени естественото охлаждане на Земята.

В свой изследователски доклад, моделите предполагат, че захранването на САЩ само с вятър ще затопли планетата с четвърт градус по Целзий през следващия век, докато премахването на базираната на въглерод енергия само ще намали температурата с една десета степен през същия период от време. Това означава, че вятърните ферми само ще ни попречат да пуснем в атмосферата парникови газове, но не биха компенсирали разликите със собствените си топлинни ефекти.

„Скокът от обикновени до вятърни турбини с ниска плътност не причинява сериозен температурен ефект за единица енергия“, казва Лий Милър, един от изследователите в проучването на Харвард. Тъй като той и неговият колега добавиха повече турбини към симулациите, коефициентът на затопляне за турбина намаля, което предполага, че ако се ангажираме с вятърна енергия, можем да се справим докрай.

Междувременно, ако се обърнем към слънчевата енергия, а не към вятърната, ние ще затоплим планетата само една десета, според проучването. Това предполага, че дори да не разчитаме изцяло на вятърните паркове, ние трябва задължително да преминем към възобновяеми енергийни източници.

Струва си да се отбележи, че това не е първият път, когато учените предположиха, че вятърните паркове могат да затоплят планетата. Но преди да премахнете своята местна вятърна мелница, има още нещо много важно. Първо, учените от Харвард са единодушни, че вятърната енергия е много по-чиста и по-добра за планетата, отколкото използването на изкопаеми горива в дългосрочен план, както съобщава MIT Technology Review. Моделите, описани подробно в това изследване, са повече за ефектите на вятърната енергия в нашето непосредствено бъдеще, като се съсредоточаваме върху десетгодишен период на повишени температури, преди да можем наистина да почувстваме дългосрочните ползи от чистата енергия.

Също така, един учен, който не е работил в изследването, каза пред MIT Technology Review, че специфичните видове модели, използвани в изследването, може да са преувеличили ефекта на затопляне на вятърните паркове. Очевидно конкретният модел, който показва, че вятърната енергия ще затопли планетата, не е най-добрата система за оценка на потока от вятър. В реалния свят една въртяща се турбина не може да причини толкова голямо съпротивление, колкото предложената симулация, което означава, че потокът от вятър ще може хем да захранва планетата с енергия, хем да я охлажда.

За да разберат доколко една турбина може да попречи на вятъра, изследователите разглеждат турбините като плаващи джобове, които забавят въздуха, който тече през тях. Милър казва, че е определил различни стойности, съответстващи на по-голяма или по-малка промяна на скоростта на вятъра, по различните части на всяка турбина според височината ѝ.

Проучването не разглежда влиянието на добива на изкопаеми горива. Въпреки, че материалите, които изграждат вятърната турбина, не се появяват от нищото, добивът на нефт и въглища е екологично опустошителен. Така че, докато тази нова симулация на вятърния поток предполага, че преходът към вятърна енергия ще затопли планетата, все още има разлика между преминаването към нещо, което може да не ни удовлетвори веднага (но ще го направи в дългосрочен план) и активно да продължаваме практиката да тровим екосистемите и водата, както и да изхвърляме парникови газове във въздуха.


Вижте също...