Вятърната енергия може да е по-евтина от традиционната

Вижте също...