Вятърната, слънчевата и приливната енергия са неизчерпаeми и същевременно екологично чисти източници за добиване на електричество. Поради високата цена на оборудването, досега тези източници все още н

Вижте също...