Взаимодействие на газовите котли и свързаните с тях отоплителни системи