pixel

Въздушен миксер, различен от традиционните

Eliturbo – въздушен миксер, различен от традиционните разслоители, от „ТАНГРА-АВ”.

Добре познат от физиката е ефектът в големите помещения разпределянето на топлия въздух да е в горната им част, което води до големи енергийни разходи и загуба на топлина. Миксерът за въздух Eliturbo е идеалното решение за този проблем. Той е в състояние да изравни вертикално и хоризонтално температурата и влажността в големи пространства и да намали разходите за отопление с до 30%.

Миксерът се различава от традиционните разслоители по това, че не насочва въздушните потоци надолу и в концентрични зони, а разпределя въздуха радиално, като по този начин засяга големи площи и не създава осезаеми въздушни течения. Eliturbo използва специален хелиоцентрофужен ротор, който е патентован от Inpresind, размесващ въздуха без да създава течение и произвеждан в съответствие с хигиенните изисквания и норми за сигурност и безопасност на работната среда. Размесването на въздуха подобрява условията в средата дори през летния сезон, когато, поради високите температури и високия процент на относителна влажност, се създава неприятен микроклимат в сградите. Въздушният миксер създава постоянен въздушен обмен през прозорците, като по този начин поддържа активна вентилация на средата.

Може да харесате още...