pixel

Възможни проблеми в снабдяването с природен газ

От 13 до 15 август са възможни проблеми в снабдяването с природен газ на потребителите.

Поради ремонт на магистрален газопровод от „Булгартрансгаз“ ЕАД в периода от 06:00 часа на 13 август 2016 (събота) до 06:00 часа на 15 август 2016 (понеделник) са възможни временни смущения и прекъсвания в снабдяването с природен газ на битовите и индустриалните потребители на „Овергаз Мрежи“ на територията на Столична община и Община Божурище. Това съобщиха от дружеството.

Ремонтните дейности на държавния преносен оператор засягат обекти, които не са част от газоразпределителната инфраструктура на „Овергаз Мрежи“, не зависят и са извън контрола на газоразпределителното дружество.

Компанията предприема всички необходими действия, за да намали неудобствата за своите потребители от ремонта на „Булгартрансгаз“ ЕАД и да гарантира в максимална степен нормалното снабдяване с природен газ за посочения период.

dir.bg

Може да харесате още...