Wilo е сред 50-те световни лидери на “устойчивост и защита на климата“

wilo

Глобалната инициатива на ООН и Bloomberg за устойчивост и опазване на климата избра групата Wilo тази година да участва заедно с 49 други действащи компании в световен мащаб в глобалната инициатива за устойчивост и защита на климата, наречена „50 Sustainability&Climate Leaders“.

Участващите компании се съобразяват със 17-те цели за устойчивост на ООН. „Ние сме горди и щастливи, че участваме в тази инициатива. Wilo Group, като водеща технологична компания в помпената индустрия, се ангажира да постигне по-добър жизнен стандарт в световен мащаб и да подобри ефективността на системите за управление на водите при изменението на климата“, обяснява Оливер Хермес, президент и главен изпълнителен директор на Wilo Group.

Като компания за защита на климата, устойчивостта е неразделна част от корпоративната стратегия на Wilo Group. Например до 2025 г. 100 милиона души трябва да имат по-добър достъп до чиста вода. „Нашите продукти, системи и решения допринасят за снабдяването на хората по цял свят с вода по интелигентен, ефективен и екологичен начин“, подчертава Оливър Хермес. Освен това помпите участват в около 10% от световното потребление на енергия. Чрез заместване само на остарялата технология, високоефективните помпи на Wilo могат да спестят до 246 тераватчаса електроенергия – еквивалентната мощност на 80 електроцентрали на въглища.

Корпоративната политическа отговорност като изживяна практика

Като част от инициативата „50 Sustainability&Climate Leaders“, участващите компании дават важен принос в дебата по актуални въпроси, като опазването на околната среда и климата или социалната справедливост. В същото време те представят цифрово резултатите от собствените си устойчиви действия в кратки документални филми.

„Заемаме ясна позиция по въпроси като опазване на климата, енергийната ефективност и правилното оползотворяване на ресурсите, както и цифровата трансформация. Заедно с нашите глобални партньори ние управляваме ориентирани към бъдещето климатични решения и активно насърчаваме диалога с политиката, бизнеса и неправителствените организации. Корпоративната политическа отговорност като част от устойчивите действия е жива практика за нас“, обяснява шефът на Wilo.

Цифровата трансформация като възможност за устойчиво развитие

„Компаниите, участващи в кампанията „50 Sustainability&Climate Leaders“, са умели в превръщането на плановете в реалност и намирането на място за устойчивост в основата на своя бизнес“, казва Паоло Емилио Занини, главен изпълнителен директор на TBD Media Group, инициатор на кампанията. Повече от всякога, особено по време на пандемията на коронавируса, е търсенето на предприемаческите модели за подражание. „Дигиталната трансформация улеснява пътя към неутрална към климата икономика и следователно трябва да се разглежда като възможност за по-голяма устойчивост и защита на климата“, казва Оливър Хермес. „Убеден съм, че заедно можем да забавим изменението на климата и да постигнем глобалните цели за опазването му. Посредством документален филм се надяваме да насърчим другите да популяризират темата за устойчивост и защита на климата отвъд фирмените и националните си граници“, подчертава президентът и главен изпълнителен директор на Wilo Group.

Може да харесате още...