pixel

Wilo с ясна визия за бъдещето

По повод 15-гошнината си на българския пазар, фирма Wilo проведе днес семинар и представи визията си за бъдещето с основен приоритет на нови продукти и иновативни решения, чийто ръст достига до 16% през последните години.

Компанията е представена от 60 дъщерни компании и 16 предприятия по света.

Димитър Марковски, управител на Wilo, представи и стратегията на компанията до 2020 г. Стремежът на компанията е да бъде лидер в сградното строителство не само на пазара , но и като иновативен играч, с нови решения и продукти.  До 2020 г. се очаква оборотът на компанията да достигне 2 млрд. евро оборот, с 10% печалба.

Компанията, разделя пазара на 3 сегмента: ВиК, сградно строителство и индустрия.

Дългосрочните мегатрендове в социално-икономическата общност: глобализация, урбанизация, технически прогрес, намаляване на водните ресурси, климатичнитее изменения, определят стратегията на компанията.

Специално внимание Димитър Марковски обърна на водните помпи като част от цялата система. Те са  навсякъде около нас, но в повечето случаи невидими за нас. Те присъстват във всички големи търговски сгради, в котлите за отопление, в инфраструктурното ВиК, в пожарогасенето, в пречиствателните станции.

Най-голям консуматор на енергия в световен мащаб са сградите. Електродвигателите на помпите в сградите са около 20% от всички електродвигатели, които се произвеждат в момента. Затова, ако всички стационарни помпи без контрол се подменят с високо ефективни помпи, които предлага Wilo, то в този момент 24 АЕЦ –и биха  спрели работа или това биха били 14 млрд. евро спестени пари и 24 TW/h спестена енергия.

От 2013 г. започва процес на глобална подмяна на всички стационарни помпи с високо ефективни. Началото на този процес дава именно високоефективен циркулатор, произведен от Вило през 2011 г.

Какво е най-важното за ErP (Energy related Products) Директивата?

Може да харесате още...