Япония ще проведе стрес-тестове на всичките си ядрени централи

Вижте също...