pixel

Забележителният “стъклен куб” в Швейцария – най-ефективният дейта център

hoval-servcool

Адиабатно охлаждане и свободно охлаждане (free cooling) образуват най-икономичната и ефективна комбинация в “най-зеления” дейта център в Швейцария, а може би и в цяла Европа.

В покрайнините на Апенцел, село Гайс, се намира най-енергийно ефективният център за данни в Швейцария, а може би и в цяла Европа. Суперлативите са напълно заслужени, тъй като там се използва най-икономичното охлаждане, чрез адиабатните охлаждаща система ServeCool от Hoval. Коефициентът PUE  е само 1.15, което е далеч под средното за центровете за данни.

hoval-datacenter

През 2017 г. в Сейнт Гален Апенцел електрическата централа St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke (SAK) изгради една забележително зелена сграда – Rechenzentrum  Ostschweizдейта център в село Гайс. Сградата е с изключително висок капацитет и възможно най-екологична и ефективна технология за охлаждане и осигуряване на електроенергия.

Центърът за данни Rechenzentrum  Ostschweiz е сертифициран до ниво IV, постигайки най-високия стандарт за достъпност от 99,998%. С площ от 2 етажа по 450 м², тя може да побере 2х150 стелажа. Всеки етаж се захранва отделно, а отпадъчната топлина от сървъра се използва в съседната мандра.

Местоположението на сградата не е случайно

От март 2018 г. тук се записват много клиентски данни. Местоположението на сградата не е случайно, а много прецизно избрано. Гайс е разположен на 919 метра надморска височина, а климатичните условия на района са идеалното място за дейта център. Индиректното безплатно охлаждане (free cooling) с високоефективен топлообменник използва енергията на външния пресен въздух за охлаждане, а в допълнение с адиабатното охлаждане се постигат мощности, достатъчни, за да охладят сървърните помещения с най-минимални разходи, защото механично охлаждане не е необходимо.

Охладителната система ServeCool от Hoval е специално разработена за най-икономично охлаждане на центрове за данни, чрез използване на енергията на въздуха и водата, без да е необходимо да се ползват компресори за охлаждане.

Адиабатното охлаждане използва вода, която се впръска в пресния въздух. По този начин се използва свойството на влагата да поглъща топлината от въздуха, за да понижи температурата му.

servecool princip

PUE 1.15 и други предимства

За адиабатното охлаждане в сървърния център се използва събраната дъждовна вода, а за свободното охлаждане (free cooling) –  високоефективен пластинчат топлообменник, разположен в сърцето на климатичната система. Топлообменникът е разработен специално за ServeCool от Hoval заедно с Hoval Enventus. С дължина от 1,20 м, това е един от най-големите пластинчати топлообменници, произведени от Hoval Enventus. Този размер позволява по-висока от средната степен на оползотворяване на топлината. Общата повърхност на тези високоефективни пластинчати топлообменници възлиза на 1200 м². Тъй като външният въздух и отработеният въздух преминават отделно през топлообменника (без да се смесват), нито прахът, нито влагата могат да проникнат във високо чувствителния информационен център, а това е от изключителна важност за безпроблемната работа на сървърните машини. Макар и 8 на брой, климатичните модула ServeCool, разположени на един етаж, не изискват много повече пространство от конвенционалните решения, благодарение на компактната си модулна структура. Друго предимство е, че не са необходими въздуховодни трасета за охлаждане на помещенията. Системата използва топли и студени коридори, за да постигне най-добро охлаждане на сървърните помещения. Високоефективните топлообменници играят важна роля за поддържане на изключително ниската стойност на PUE 1.15 – доста под средното от 1.5, което повечето  дейта центрове имат. PUE или стойността на енергийна ефективност означава: ефективност на използване на мощността – изчислява се от общото потребление на енергия спрямо потреблението на енергия на сървърните стелажи.

Кристиан Рихтер (сегмент мениджър за дейта центрове в Hoval), отговаря на въпроса: Как Hoval ServeLine ефективно охлажда дейта центровете?

Отпадна топлина за мандра в съседство

Какво се случва с отпадъчната топлина от охлаждането на сървърния център? Тук пионерската нагласа на SAK отново избухва и технологията се насочва към природата. Точно до дейта центъра се намира мандрата Bergkäserei  Gais и именно там се използва част от отпадната топлината, за да се подпомогне процеса за пастьоризиране на млякото. Кристоф Баумгартнер от SAK, отговарящ за  изграждането и експлоатацията на центъра за данни в Гайс, споделя, че отпадната топлина да възлиза около 1,5 млн kWh: “Това означава, че използваме само 10% от генерираната отпадна топлина за пастьоризиране”, добавя той и посочва, че отпадната топлина също се използва и за отопление на сградата.

Hoval ServeCool solution

Напълно безплатна електроенергия за цялата сграда

Поразителното “стъклено кубче” в Гайс има своя акцент благодарение на фотоволтаичната система – високоефективните соларни панели покриват покрива и четирите външни стени. По този начин, с използването на безплатната слънчева енергия, се покрива дори пиковата необходимост от електрическа мощност за сградата и системите.

“Зеленият дейта център” в Гайс е един изключителен пример за устойчиво използване на възобновяемите източници, опазването на енергията и околната среда.

За контакт и повече информация, относно системите SrevеCool, свържете се с експерт на Hoval.

Може да харесате още...