pixel

Задава се нов стандарт за сертифициране на зеленото управление

Задава се нов стандарт за сертифициране на зеленото управление

Множество страни подкрепиха публикуването на преработена версия на ISO 14001 – нов проект за международния стандарт за устойчиво корпоративно управление, който се очаква да да играе още по-централна роля в процеса на вземане на корпоративни решения занапред.

Над 80 на сто от членовете на ISO гласуваха в полза на проекта, който ще отиде на втора комисия. Той бе одобрен през октомври, а процесът на гласуване изтече на 23 януари.

Възприемането на проекта за стандарт сред професионалистите по опазване на околната среда е било „изключително позитивно“, посочи Мартин Бакстър, изпълнителен директор на Института по екологично управление и оценка. „Предложените промени са значителни, включвайки управлението на околната среда в организационната стратегия и вземането на решения, добавяйки допълнителен акцент върху подобряването на екологичните резултати“, обясни той.

В своя последен вариант стандартът ще трябва да се осигури рамка, чрез която компаниите да управляват растящите рискове от недостиг на ресурси и изменението на климата. Той следва ида им помага да се възползват от възможностите, произтичащи от разширяването на зелената икономика.

Следващата среща на международната работна по група изготвянето на стандарта ще се проведе от 25 февруари до 1-ви март и ще вземе под внимание коментарите, представени по време на последната консултация. След това ще се проведе последен кръг консултации с потребителите, преди новият стандарт официално да бъде одобрен.

ISO 14001 се оказа изключително популярен в световен мащаб и към края на 2012 г. вече е въведен в над 285 000 организации в световен мащаб.

greentech.bg

Може да харесате още...