pixel

Започна строителството на пасивна къща в с. Войняговци

В България все повече се говори за стандарта „Пасивна Къща“, но все още малко хора разбират неговата същност и целесъобразност. Често срещам твърдения, като:

– Пасивната Къща може да е само дървена

– комфорта в нея е силно нарушен

– има наличие на мухъл и конденз

– прозорците не могат да се отварят

– инвестицията за една Пасивна Къща е 1.5 до 2 пъти по-висока от тази при стандартна къща

– това е концепция, която е приложима само за еднофамилни къщи

– тя не е подходяща за климата в България и т.н.

Нито едно от тези твърдения не е вярно, напротив, Пасивната Къща може да бъде построена с всички познати строителни технологии. Нивото на комфорт е изключително високо, благодарение на добрата изолация и вентилационната система с топлинна рекуперация, като изобщо не може и да се говори за мухъл и конденз. Прозорците се отварят и дори се използват активно през летния сезон за нощно охлаждане, а допълнителната инвестиция е от 3 до 15 % по-висока, като нейната възвръщаемост е в рамките на 3 до 15 години. Стандарта „Пасивна Къща“ е изключително рентабилен при един климат като нашия, където имаме студени зими и горещи лета.

За съжаление, в България има изградени само няколко сгради (и десетки такива, за които се твърди, че са пасивни, но изобщо не са съобразени с критериите на пасивната сграда), които отговарят на стандарта „Пасивна Къща“, повечето от които не са сертифицирани и не са достъпни за желаещите да видят как работи една такава сграда.

Всичко това ни стимулира да вземем решение и да направим една такава сграда, която ще бъде сертифицирана по стандарта „Пасивна Къща Класик“. Тя ще може да покаже не само какво представлява една Пасивна Къща и как работи тя, но и да докаже рентабилността и целесъобразността на стандарта в нашите климатични условия.

На 15-ти Септември 2015г.
започна строителството на еднофамилна къща в с. Войняговци, която е проектирана по стандарта „Пасивна Къща Класик“.

Инвеститор на проекта: „Пасивна Къща България“ ЕООД

Главен проектант: арх. Ваня Драганова – Certified Passive House Designer.

Проектант: арх. Снежина Алексиева

Проектант ОВиК: инж. Цветомир Ботев – Certified Passive House Designer

Консултант за стантарта „Пасивна Къща Класик“ и РНРР, концепция за топлинни мостове, вентилация и отопление: Светлин Добревски

Главен изпълнител (груб строеж): „Бокал инженеринг“ ЕООД

Изпълнител на довършителни СМР: „Евродом 2001“ ЕООД

Сградата ще бъде изпълнена с добре познатата класическа технология – стоманобетонна конструкция и тухлена зидария, с необходимата изолация. Дограмите ще бъдат изпълнени с наскоро сертифицираната система S91, производство на фирма Alumil. За намаляване на вентилационните топлинни загуби е предвиден един от най-ефективните сертифицирани топлинни рекуператори в света – ComfoAir 200, производство на фирма Zehnder Group. Отоплението и охлаждането на цялата сграда се осигурява с един канален климатик 9000 Btu. Загубите от топлинните мостове са негативни.

Може да харесате още...