pixel

Започва информационната кампания „Управление на енергийната ефективност”

Започва информационната кампания „Управление на енергийната ефективност”

Семинарът „Управление на енергийната ефективност” в Пловдив е първият от информационната кампания, която АЕЕ организира в шестте района за планиране. Домакин на първия семинар е Областна администрация Пловдив. Следващите семинари ще се проведат в Русе и в Плевен, уточниха от Агенцията по енергийна ефективност.

Целта на информационната кампания на АЕЕ е повече хора от градовете и регионите да се запознаят с политиките за намаляване на енергийното потребление, изпълнението на  националните цели за енергийна ефективност и задълженията на страната като член на ЕС.

България има определена цел за постигане на енергийни спестявания, която е дефинирана в Първия национален план за действие по енергийна ефективност, разработен в изпълнение на Директива 2006/32/ЕК. Индикативната национална цел за енергийно спестяване от 2008 до 2016 г. е в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години. Това означава, че страната ни трябва осигури годишно спестяване на горива и енергии на обща стойност 7 291 GWh.

За да изпълним тази цел до 2016, страната ни има ангажимент да доказва изпълнението на 1% енергийни спестявания годишно, което представлява 810 GWh/год. Изпълнението на тези цели са разпределени като индивидуални цели на задължените по ЗЕЕ лица – търговци на енергия, собственици на сгради с разгърната застроена площ 1 000 кв. м. и на собственици на промишлени системи с годишно потребление пад 3 000 MWh/год.

На семинара в Пловдив, експерти от АЕЕ ще представят индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица в Южен централен район за планиране, управлението на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи, контролните функции на АЕЕ при обследвания за енергийна ефективност в публичния сектор и в индустрията, както и финансови инструменти, като ЕСКО договори  и др.

Очаква се да присъстват представители на областните и общинските администрация, бизнеса, неправителствения сектор от Южен централен район за планиране.

Семинарът на АЕЕ „Управление на енергийната ефективност”  ще се състои  на 15.02.2011 (вторник) от 10.00 ч. в парк хотел „Империал”, ул. „Арх. Камен Петков” 1А, Пловдив.

От 09.30 ч. до 10.00 ч. във фоайето на хотела Областният управител  на област Пловдив Иван Тотев и Главният директор „Информация и контрол” на АЕЕ Красимир Найденов ще дадат изявления за журналисти.

publics.bg

Може да харесате още...