pixel

Започва конкурс за строеж на екоселище в София

Започва конкурс за строеж на екоселище в София

В първи дни на Новата година Столична община ще стартира конкурс за най-добър модел за “зелено” екоселище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия и с възможност за изграждане от типа „Направи си сам“, съобщиха от общината.
Участниците, които решат да премерят сили и умения в надпреварата, ще трябва да заложат в предложенията си още използването на екологични строителни материали и внедряването на възобновяеми източници на енергия за нуждите на селището.

За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“. Той е избран измежду четири общински терена и притежава всички необходими характеристики за проектиране на модел за еко-селището.

Конкурсът е част от двугодишния проект MILD HOME, който Столична община изпълнява с финансиране по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013” и в сътрудничество с още двама български партньори – Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда.

Водещ партньор по проекта е Съюзът на търговските камари на регион Венето, Италия, а освен България и Италия, в него участват още партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия.

Конкурсът ще бъде официално отворен в началото на януари 2014 г., а предложения ще се приемат до 21 февруари.

Всички подадени идеи ще бъдат разгледани от техническа комисия, след което жури от доказани специалисти в областта на архитектурата, градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници ще избере най-добрата от тях.

Победителят в конкурса ще получи възможността да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти на българските партньори. Финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите страни партньори по проект MILD HOME през месец март.

dir.bg

Може да харесате още...