Защо Microsoft спуска центровете си за данни на дъното на океана?

Вижте също...