Защо определени технологии се налагат в някои страни, а в други не?