Завърши одит на ЧЕЗ по новата версия на стандарт БДС EN ISO 9001:2015

Вижте също...