Завод за енергия от отпадъци в Китай ще е покрит с дървета и фотоволтаика

Вижте също...