pixel

Здравословен климат с ниски разходи дори в големи сгради

Meltem

В големи сгради с голям брой помещения има смисъл вентилационните устройства да се управляват централно. В жилищните сгради, хотелите и офис сградите изискванията към вентилационната техника са различни от тези в частните домакинства. В сгради с многобройни помещения е целесъобразно вентилационните устройства да се управляват централно. Сега Meltem предлага подходящия шлюз/гетауей M-WRG-KNX-GW като интерфейс към шината KNX.

Всеки вентилационен модул се нуждае от шлюз

KNX шлюзът е предварително конфигуриран и може да бъде интегриран в системата чрез софтуера ETS. Това дава възможност за удобен контрол чрез централното управление на сградата. За всеки вентилационен модул трябва да се инсталира отделен шлюз. Той се монтира във вентилационния модул съгласно инструкциите.

Meltem

Шлюзът се въвежда в експлоатация чрез ETS (KNX Tool Software) в комбинация със съответната приложна програма. Всички функции се програмират и конфигурират чрез ETS.

По този начин с комфортните вентилационни модули от Meltem по-здравословният климат с ниски енергийни и експлоатационни разходи може да бъде сведен до общ знаменател дори в големи сгради.

Снимки: Meltem

Може да харесате още...