Зелена архивна стая съхранява артeфактите и околната среда