pixel

Зелените горелки Riello

riello

Моноблокови газови Low NOx горелки от серия RS-310-410-510-610-810-1000-1200 M BLU с термичен диапазон дo 12 MW.

В отговор на световните мерки за опазване на околната среда и намаляване изхвърляните вредности в атмосферата, една от основните тенденции в разработките на Riello е постоянното търсене на технологични иновации за намаляване нивата на отделяните емисии и производството на енергоспестяващи продукти. След анализи на горивните процеси в изследователските лаборатории на Riello, са постигнати конструктивни решения, осигуряващи оптимален горивен процес, което води до намаляване на вредните емисии. Практически всяка горелка, излязла от заводите на  Riello,  е нискоемисионна и отговаря на международните стандарти за вредности, изхвърляни в атмосферата.

Разработката на горелките Low NOx от серията M BLU е съществена стъпка в борбата с парниковия ефект. Газовите горелките от тази серия  постигат ниски вредности в изходящите газове вследствие конструктивно решение за контрол на горивния процес, регулиране съотношението гориво-въздух в целия работен диапазон и значително намаление разхода на гориво. Тези горелки са в рамките на най-ниските емисии отделяни вредности, според най-строгите изисквания на немските стандарти. Друг вторичен ефект е постигнатото значително намаление на консумираната електроенергия, което води до снижаване на вредностите от централите – основните източниците на замърсители на околната среда.

Горелките от серия RS 310-410-510-610-810-1000-1200/M BLU покриват топлинни мощности от 1200 до 11100 kW. Те са разработени за работа с ниско и среднотемпературни водогрейни котли, топловъздушни апарати, парни котли и котли, работещи с диатермично масло. Горелките могат да функционират като двустепенни прогресивни или като модулиращи, с инсталиране на PID регулатор и съответните датчици (за температура или за налягане). Механичният ексцентрик позволява голямо модулационно отношение. Това гарантира изключително точно прецизиране на топлинната мощност спрямо моментната нужда на системата и съответно намаляване на разхода на гориво.

При проектирането на горивната глава са проведени редица симулации, докато се достигне до конструкцията, гарантираща най-ниски вредни емисии (NOx < 60 mg/kWh). Дизайнът и намалените габарити значително улесняват монтажа и поддръжката им.

Предлага се голяма гама аксесоари за горелките от тази серия, което ги прави изключително гъвкави по отношение на тяхното приложение и функционалност. Представяме на вниманието на своите клиенти и колеги горелките от тази серия.

Модели:

RS 310/M BLU  400/1200 ÷ 3630 kW
RS 410/M BLU 500/1500 ÷ 4450 kW
RS 510/M BLU  680/1800 ÷ 5250 kW
RS 610/M BLU  1000/2200 ÷ 6250 kW
RS 810/M BLU  1200/3500 ÷ 8010 kW
RS 1000/M BLU  1100/4000 ÷ 10100 kW
RS 1200/M BLU  1500/5500 ÷ 11100 kW

Работен термичен диапазон

riello riello riello

Технически данни

Модел Мощност  Разход NG  Ел.мощност 
kW Nm³/h kW
RS 310/M BLU TC  400/1200 ÷ 3630 40/120-363 8.8
RS 410/M BLU TC  500/1500 ÷ 4450 50/150-445 10.6
RS 510/M BLU TC  680/1800 ÷ 5250 68/180-525 14.0
RS 610/M BLU TC  1000/2200 ÷ 6250 100/220-625 16.9
RS 810/M BLU TC  1200/3500 ÷ 8010 120/350-801 24.5
RS 1000/M BLU TC  1100/4000 ÷ 10100 110/380-1010 24.0
RS 1200/M BLU TC  1500/5500 ÷ 11100 150/550-1110 27.2

Вентилация

Блокът за вентилация идва със система за шумоизолация. Всички горелки са снабдени с вентилатори, които са съобразени с необходимото количество въздух за горене. Въздушният поток и звуконепроницаемата изолация, използвана в изработката, са предназначени за свеждане нивото на звука до минимум. Те гарантират високи нива на производителност по отношение на налягането на въздуха. Високата прецизност на сервомотор чрез главния модул за управление,  инсталиран на всяка горелка, контролира въздуха в точното съотношение въздух/гориво в рамките на целия термичен диапазон.

riello

Горивна глава

Горивната глава е конструирана с цел да гарантира отлично смесване на горивото и въздуха за горене, като намалява вредните емисии и нивото на шума.

riello

                                Горивна глава на модел RS/M BLU                                                                  Горивна глава на модел RS/M MZ

Серията RS/M BLU намалява вредните емисии, като оптимизира сместа въздух/ гориво. Газът в горивната глава е разпределен през отворите, които са перпендикулярно на въздушния поток, а част от горивото се впръсква директно в центъра на пламъка. Това води до по-ниска температура на горенето и предотвратява образуването на NO.

Емисиите са допълнително намалени чрез рециркулация на изгорелите газове, дължаща се на високата скорост на въздуха.

riello

Геометрия на пламъка и изисквания към горивната камера

riello

riello

Пример:

При мощност = 6000 кВт;

L горивната камера (м) = 4,7 m (средна стойност)

D горивната камера (м) = 1,2 m (средно стойност)

riello

Low NOx модулираща газова горелка RS 810/M BLU / 1200/3500 ÷ 8010 kW/ монтирана от „Екогаз Инженеринг“ на котел ПК 12 в консервна фабрика „Булконс“ – гр. Първомай.

riello

Low NOx модулираща газова горелка RS 810/M BLU / 1200/3500 ÷ 8010 kW/ монтирана от Промишлена енергетика – Варна на котел 10 т/ч в „Хай Протеин“ – гр. Провадия.

С продуктите, произвеждащи топлина посредством ефикасен и контролиран горивен процес, Riello се грижи за опазването на околната среда и хората. Мисията е да работи, за да допринася към развитието и прогреса на човешкото общество. В съвременните условия на глобализиране на пазари и продукти, Riello поставя акцента в своята фирмена политика върху постоянното търсене на технологични иновации и постигане на отлично качество на продуктите с разумни разходи, сериозно отношение към изискванията за опазване на околната среда, икономия на енергия и намалени нива на отделяни вредности, с грижа към природата и човека.

riello

За повече информация – Caloria – представител на Riello за България.

Може да харесате още...