Зеленото строителство е не само американски стандарт