pixel

Знаете ли кой отоплява Ватикана?

Hoval

Hoval успя да убеди дори и клиента, който по призвание най-много от всички изисква спестяване на енергия, изисква качество и надеждност на продуктите, уважава природата и околната среда: дирекцията по технически услуги на Ватикана.

Hoval достави за топлоцентралата на Ватикана 3 водогрейни отоплителни триходови котли Hoval THD 3RR, промишлена версия, с мощност от 3 MW всеки, тоест общо 9 MW. Промишлените котли са специално произведени, за да отговорят на изискванията на клиента относно структурни характеристики, трайност във времето и енергийна ефективност.

Hoval

Техническото изискване, което дирекцията за технически услуги на Ватикана иска да задоволи, е мощността на котлите да съответства на топлинните потребности на различните потребители, а именно Апостолическия дворец с резиденцията на Св. Отец и другите прилежащи сгради, като се избегнат излишъци на мощности и също така да отговарят на действащите директиви, касаещи спестяването на енергия.

Ватикана заедно с Hoval успяха да разработят значително намаление на инсталираната топлинна мощност (около 40%), благодарение на внимателен енергиен анализ, базиран на исторически потребления за обширен период на управление, като по този начин се избягват ненужни разхищения и разходи за клиента. Всъщност се премина от три инсталирани котела от по 5,5 MW всеки, тоест общо 16,5 MW, към три котела от по 3 MW всеки, тоест общо 9 MW. Това важно решение потвърждава вниманието на Ватикана към актуалните теми за ограничаване на енергийното потребление и влиянието върху околната среда.

Hoval

Освен това, специално внимание бе обърнато на избора на циркулационни помпи, друг важен елемент, който оказва значително влияние на потреблението на енергия за разпределение на топлината. С избора на високо ефективни помпи Biral, исторически партньор на Hoval, стана възможно постигането на максимален резултат що се отнася до ефективност, надеждност и технология.

През последните десет години със сътрудничеството си с италианските религиозни институции Hoval се утвърждава като квалифициран и надежден производител и партньор, доставчик на системни решения и услуги, осъществени след задълбочени изследователски и развойни проучвания в модерни изследователски лаборатории.

Hoval

Hoval винаги е имал привилегировано отношение от религиозните институции, в Италия откриваме многобройни инсталации от този вид: от Църквите на Асизи до Катедралата на Милано. Днес тази топлоцентрала във Ватикана ме изпълва с гордост, това е венецът на изминатия път до ефективността и еко съвместимостта”, казва David Herzog, упълномощен управител на Hoval и продължава: “Въпреки, че сме пионери, поддържаме непокътната нашата философия, а именно това, че се чувстваме ‘отговорни за енергията и околната среда, и я изповядваме като истинско призвание. Има неповторима емоция в това да сме свидетели как нашите 3 “червени ангела” влизат в Града Ватикана.” Заключва Herzog: “Ние от Hoval идваме от там, където времето има много лица: от Алпите! С нашия опит умеем да управляваме енергийни решения за вечността. Вече дълги години Hoval гарантира климатичния комфорт на Светата Църква. И днес Hoval и Ватикана са заедно при спазване на XI заповед: опазвай околната среда!“

Може да харесате още...