« Обратно към ПРОДУКТИ

подов конвектор Koraflex FV с вентилатор

Cъществуват места с по-големи загуби на топлина. На такива места, където е необходимо да се увеличи ефективността при запазването на отличен дизайн, изберете подови конвектори с вентилатор и оптимализирана конвекция.

- служи за отопление
- висока топлинна мощност
- тих режим на работа
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)

Разновидности:

дълбочина 7 cm, широчина 28 cm
- конвектор с найниска строителна височина
- служи за отопление
- найтиха експлоатация при ниски обороти
- възможност за управление посредством BMS (Building Management System)
- конвекторът е предназначен за суха среда

дълбочина 8 cm, широчина 16 cm
- най-тесният конвектор с вентилатор
- конвектор с ниска строителна височина
- служи за отопление
- тих режим на работа при ниски обороти
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)
- конвекторът е предназначен за сухи помещения

дълбочина 8 cm, широчина 28 cm
- конвектор с ниска строителна височина
- служи за отопление
- най-тих режим на работа при ниски обороти
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)
- конвекторът е предназначен за сухи помещения

дълбочина 9 cm, широчина 28 cm
- служи за отопление
- висока топлинна мощност при малка строителна дълбочина
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)
- конвекторът е предназначен за сухи  помещения

дълбочина 11 cm, широчина 20 cm
- служи за отопление
- висока топлинна мощност при минимални размери
- тих режим на работа при ниски обороти
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)
- конвекторът е предназначен за сухи помещения

дълбочина 11 cm, широчина 28 cm - най-продаваният вид
- служи за отопление
- достига високи топлинни мощности
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)
- конвекторът е предназначен за сухи помещения

дълбочина 11 cm, широчина 34 cm
- служи за отопление
- конвектор с висока мощност при оптимална ширина
- най-тих режим на работа при ниски обороти
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)
- конвекторът е предназначен за сухи помещения

дълбочина 11 cm, широчина 34 cm 
- служи за отопление-
- оборудван с оттичане на вода и преградна стена
- висока топлинна мощност
- ниски нива на шум при макс .обороти
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)
- специални условия за гаранция и  инсталация
- препоръчваме поставяне на алуминиева решетка
- доставя се само за модел InPool
- конвекторът е предназначен за влажна среда (напр . басейни, зимни градини)

дълбочина 11 cm, широчина 42 cm
- служи за отопление
- най-висока топлинна мощност
- ниски нива на шум при макс. обороти
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)
- конвекторът е предназначен за сухи помещения

Повече информация.