pixel

Термопомпи PBM-i на Baxi (втора част)

Продължение от част I

В настоящата публикация ще продължим разглеждането на функциите на Системния мениджър на гамата термопомпи PBM- i с висока мощност на нашия партньор BAXI.

Контрол на циркулационната помпа

За да се намали потреблението на енергия, при достигане на зададения set-point на системата, компресорът и циркулационната помпа се изключват. Циркулационната помпа се активира периодично (времето за работа/stand-by се избират в зависимост от системата), за да се позволи правилно отчитане на температурата на водата. Препоръчва се при системи с вентилаторни конвектори (и във всеки случай с намален воден обем) да се намали периодът между две включвания на циркулационната помпа, за да се избегне прекомерното охлаждане на водата. Може да бъдат избрани 4 предварително зададени криви на работа в зависимост от загубите на налягане на системата, за да се оптимизира работата на помпата и намаляване на консумацията. Възможно е обаче да се задават нови директно от контролния панел.

Крива на помпата на системата

Контрол на защитите от замръзване

Системният мениджър управлява защитите от замръзване на базата на вътрешната и външната температура на въздуха или на водата, за да предпазва  тръбите на системата и вътрешния топлообменник на устройството. Защитите срещу замръзване са активни, дори ако термопомпата е изключена, но остава електрически захранена.

• Защита срещу замръзване по температурата на въздуха в помещението
Термопомпата и/или допълнителните източници на топлина (котел или електрически нагревател) се активират, ако стайната температура падне под 14°С, за да се предотврати замръзване на тръбите вътре в къщата.

• Защита срещу замръзване по външна температура
Помпата на системата се активира в зависимост от температурата на външния въздух, за да се предотврати образуването на лед в тръбите. Помпата се активира, ако температурата на външния въздух е по-ниска от 4°C и е изключена, ако се покачи над 5°C.

• Защита от замръзване на първичния кръг на отоплителната система
Функцията против замръзване е гарантирана от включването на 200W електрически нагревател, предназначен за защита на топлообменника на термопомпата и активирането на циркулационната помпа. Циркулационната помпа и електрическият нагревател се активират, ако температурата на водата (измерена от сондата на изхода на топлообменника) е по-ниска от 4,5°C и се изключват, ако температурата на водата достигне 7°C. Помпите на вторичния кръг на системата се активират заедно с тези на основния.

• Защита срещу замръзване на битовата гореща вода
Функцията против замръзване на битова гореща вода е активна само, ако бойлерът има допълнителен електрически нагревател. Активирането на нагревателя става, ако температурата на водата, установена от сондата е по-ниска от 5°C и се изключена при 8°C.

Контрол върху скоростта на вентилаторите

Системният мениджър на PBM-i управлява също и модулацията на скоростта на вентилатора, за да благоприятства:
– оптимално налягане на кондензация или изпарение в зависимост от режима на работа;
– производство на битова гореща вода дори през лятото с външни температури до 45°C;
– намаляване на шума и консумацията на енергия, особено през нощта.

За да се даде възможност за правилна работа на уреда при различни външни температури, контролерът чрез преобразувателите на налягането на охлаждащата верига, контролира скоростта на въртене на вентилаторите, като по този начин позволява да се увеличи или намали топлообмена и да се поддържат почти постоянни наляганията на кондензация или изпарение. Вентилаторът работи независимо от компресора.

Часова програма

Системният мениджър  може да управлява включването и изключването на термопомпата и системата в съответствие с часовата програма, която може да бъде персонализирана от потребителя и диференцирана за всички съществуващи зони. Могат да бъдат настроени максимум шест времеви интервали.

Контрол на климатичните криви

Системният мениджър позволява динамично управление на температурата на захранващата вода според реалните нуждите на сградата и температурата на външния въздух, оптимизирайки комфорта и намалявайки енергийните загуби.

Топлинните нужди на сграда не остават постоянни през деня или през годината, а се увеличават или намаляват в зависимост от температурата на външния въздух. Следователно не е енергийно ефективно да се поддържа постоянна температура на водата. Вместо това, подаването на вода в системата с различна и променяща се температура в зависимост от външната температура на въздуха, позволява да се постигне висока сезонна ефективност със значителни икономии. Важно е също така да се вземе предвид и вътрешната температура, за да се осигури бърза реакция на промените във вътрешните товари, например поради струпване на много хора.

Контролът на температурата на водата се отнася до първичния кръг на термичната инсталация, който пряко засяга термопомпите, но също така може да бъде разширен до вторични кръгове чрез управление на смесителните вентили.

В допълнение към сондата за температура на външния въздух е възможно да се получат сигнали за температурата и относителна влажност чрез изнесени контролни панели, инсталирани в помещенията. По-специално, при лятната експлоатация с лъчисти системи за охлаждане е възможно точно да се регулира температурата на подаване въз основа на изчислената температура на оросяване в съответствие с работата на евентуално монтирани обезвлажнители.

Зимните и летни климатични криви могат да бъдат избрани в зависимост от типа на инсталацията. Може също да се отмени тази функция и да се превключи към режим с фиксирана точка.

Зимна климатична крива

Лятна климатична крива

Производство на БГВ и функция антилегионела

Системният мениджър управлява, когато е необходимо, производството на битова гореща вода от термопомпата чрез 3-пътен вентил (наличен като аксесоар, който трябва да бъде инсталиран външно към уреда), отклоняващ потока гореща вода към бойлер, подходящо оразмерен според типа на консуматора. Командата се подава, ако температурата на водата в бойлера на БГВ е по-ниска от зададената зададена стойност на температурата на битовата гореща вода.

Системният мениджър може също така да управлява интегрирането в производството на битова гореща вода от външен източник (потопяем електрически нагревател, за да се достигне по-висока температура от тази, която термопомпата е способна да осигури в бойлера).

Системният мениджър на PBM-i, чрез външен източник, управлява и циклите антилегионела, необходими за защита на хигиената на БГВ при съхранението й в бойлери. Обикновено температурата и продължителността на тези цикли са:
– 2 минути>70°C;
– 4 минути>65°C;
– 60 минути>60°C.

Продължителността, температурата, денят и часът на циклите се избират чрез операторския панел.

Диагностика

Режимите на работа на устройството и всякакви неизправности се виждат в реално време на контролния панел, благодарение на серия от специфични символи. Също така е възможно да се консултира паметта за грешки за по-точен анализ на поведението на машината (само от сервизен център).

Управление на зони и рециркулацията на БГВ

Системният мениджър може, ако е подходящо конфигуриран, може да управлява  високо и/или нискотемпературни зони, както и рециркулацията на БГВ, интегрирайки се лесно с котела и евентуална слънчева инсталация.

Възможно е да се използва изнесен контролен панел за управление на зони (до 2 нискотемпературни зони, до общо 4 зони) като се свържат към контролера на термопомпата съответните модули за разширение.

Системният мениджър на термопомпата съдържа 15, предварително  конфигурирани типологии на отоплителната система.

Нискотемпературни зони

Възможно е да се управляват до 2 нискотемпературни зони, например с лъчисто подово отопление. Всяка зона може да следва различна климатична крива, благодарение на външната температурна сонда и сондата за вътрешна температура, налична в изнесения контролен панел.

Системният мениджър командва помпите или зоновите вентили и контролира температурата на подаване чрез смесителен вентил (не влиза в комплекта за доставка) и сондата за температура на водата, която се намира в модула за разширяване.

При използване на лъчисти системи и за охлаждане, благодарение на наличната сонда за влажност в изнесения панел, системният мениджър контролира температурата на оросяване, управлява температурата на подаваната вода и командва евентуални обезвлажнители.

Високотемпературни зони

Възможно е да се управляват до 3 високотемпературни зони, подходящи за захранване на радиатори или вентилаторни конвектори, за отопление или охлаждане.

За всяка зона системният мениджър може да управлява помпата или зоновия вентил.

Рециркулация на БГВ

Ако инсталацията изисква Системният мениджър да управлява битовата гореща вода, е възможно да се регулира и евентуална рециркулация, като се командва съответната помпа (не е включена в доставката).

За всякакви въпроси и допълнителна информация може да ни намерите тук.

Може да харесате още...