Термопомпи PBM-i на Baxi (първа част)

В две поредни публикации ще ви запознаем с гамата термопомпи PBM- i с висока мощност на нашия партньор BAXI.

Моноблоковите инверторни термопомпи въздух-вода от високопроизводителната PBM-i гама са разработени за производството на гореща вода с температура до 60°C и са подходящи за използване в хибридни системи с генератори от различни типове (котли на твърдо гориво, биомаса, термокамини, слънчеви панели). Точното оразмеряване на всички компоненти и усъвършенствания електронен контролер позволяват на термопомпата да бъде комбинирана с лъчисти отоплителни системи, вентилаторни конвектори или радиатори, както през зимата, така и през лятото, с особено широки оперативни граници. Освен това те могат да се използват и за производство на битова гореща вода (БГВ) през цялата година, така че да допринесе ефективно за повишаване на енергийния принос на възобновяемите източници за нуждите на сградите.

Енергийна ефективност:
– COP 4.06 – EER 3.65 – отлични за нови и реновирани инсталации;
– ERP циркулационна помпа – вече в съответствие с европейските енергийни разпоредби, които са в сила от 2015 г.

Гъвкавост и надеждност при употреба:
– гореща вода до 60°C;
– работа в зимен режим при температура на въздуха от минус 20°C до 45°C
– работа в летен режим при температура на въздуха до 45°C;
– мощност до 156 kW с каскадно свързване на термопомпите.

Минимално въздействие върху потребителя:
– 55 dB (A) на 1 метър (PBM-i 20) – много тих за жилищни приложения благодарение на интелигентния контрол на скоростта на вентилатора (частичен товар, нощна работа и т.н.);
– компактна конструкция с размери, сравними с тези на традиционните климатици.

Свързаност:
– Електронен контролер, предназначен за управление на каскади на термопомпи и хибридни системи с котел или алтернативни енергийни източници.

Технически параметри

Топлинна мощност kW 19,7 30,8 39,1
СОР3 3,64 3,75 4,06
Студова мощност kW 19,4 30,5 36,5
EER4 3,30 3,43 3,65
Хладилен агент R410A
Компресор n°/tipo 1/Scroll DC Inverter
Захранване V/Ph/Hz 400/3/50

1-Клас на сезонна енергийна ефективност при отопление на помещението при ниска температура и средни климатични условия (регл.ЕС №811/2013);
2-Клас на сезонна енергийна ефективност при отопление на помещението при средна температура и средни климатични условия (регл.ЕС №811/2013);

3-Външна температура 7°С – 87% U.R., температура на водата 30/35°С – ЕХ 14511;
4-Външна температура 35°С, температура на водата 23/18°С – ЕХ 14511.

Основни компоненти на термопомпите PBM-i

1. Инверторен Scrool компресор, монтиран на антивибриращи тампони. Екологичен газ R410A. Производство на топла вода до 60°С. Електронен регулиращ вентил.
2. Модулираща циркулационна помпа с ниска консумация, EC двигател, клас A.
3. Програмируем електронен контролер, способен да се свърже чрез bus връзка с външни генератори, свързани в каскада, както и в комплексни инсталации.
4. Хеликоидални вентилатори с променлива скорост, разполо-жени в звукоизолирани легла.

1. Медно/алуминиев  топло-обменник с хидрофилно третиране за улесняване евакуацията на конденза. Снабден със защитни решетки.
2. Електрическото табло и отделението на компресора са физически разделени от въздушния поток за максимална лекота на интервенция.
3. Моноблокова версия, комплектована с: модулираща помпа, диференциален пресостат, манометър, предпазен клапан, нагревател на пластинчатия топлообменник за защита от замръзване.
4. Широка гама от аксесоари за адаптиране на устройството към системата: дистанционен контролен панел, външна сонда, сонда бойлер БГВ, сонда буферен съд.

Интелигентно управление на системата

Системният мениджър, интегриран в термопомпите PBM-i е в състояние да комбинира и да осигури комуникация между различните източници на енергия в  хибридната система, намалявайки по този начин оперативните разходи и осигурявайки максимална надеждност на инсталацията.

Интерфейсът човек-машина на системата представлява изнесен контролен панел, оборудван с кнопка и четири бутона, които благодарение на голям дисплей позволяват визуализиране и модифициране на всички параметри на термопомпата и хибридната система. Панелът, също така е оборудван със сонда за температура и влажност, което позволява да се използва, когато е необходимо, като стаен термостат.

Използван като термостат, дистанционният контролен панел позволява независимо управление на директни или смесени зони, регулирайки температурата, влажността, климатичните криви и часовите интервали. Възможно е да се инсталират до 5 контролни панела за общо 5 различни зони (от които максимум 3 смесени). Функционалният задно осветен дисплей, позволява в реално време бърз преглед на настройките и условията на околната среда в която е позициониран.

Електрониката на термопомпата, без добавяне на допълнителни модули, е в състояние да управлява една директна и една смесена зона.

Основните настройки са:
– Включване/изключване на обслужваната зона;
– Избор на температура и влажност;
– Избор на режим на работа: отопление, охлаждане, сезонно ръчно или автоматично превключване;
– Производство на битова гореща вода с възможна рециркулация;
– Управление на хибридната система с интервенция на котел и/или електрически подгревател за отоплителната системата и производството на БГВ.

Дистанционният контролен панел се монтира на стена на разстояние максимум 500 метра от термопомпата.

Функции на системния мениджър

Контрол на инверторния компресор

Термопомпата PBM-i може бързо да достигне максималната мощност и да я модулира (модулация от 30% до 130% *), адаптирайки се към ефективния товар, изискван от околната среда, като ограничава до минимум фазите на включване и изключване, и работейки през по-голямата част от времето в режим на частично натоварване, където COP е по-висок. Този режим на работа е оптимален, особено в междинен сезон, когато товарът е намален.

Контрол на хибридни системи

Системният мениджър позволява ноу-хауто на Baxi за хибридни системи да бъде разширено и за централизирани инсталации за етажни собствености или за големи еднофамилни жилища.

Термопомпата може да бъде оразмерена, за да покрие топлинните нужди на сградата до определена температура на външния въздух, на която ще съответства енергийна цена, равна на тази на кондензационен котел.

При по-ниски температури Системният мениджър активира котела, който ще  покрие изцяло топлинните нужди на сградата. По този начин надеждността на системата и нейната икономичност са гарантирани дори и при най-критични условия. При избора на температурата на превключване термопомпа/котел трябва да се вземе предвид местоположението на инсталацията, експлоатационните условия и цената на енергията.

В случай, в който спецификата на инсталацията предвижда термопомпата да бъде основен източник на топлина, то тя ще бъде действаща при каквато и да е температура на външния въздух (до минус 20°C) и в случай на необходимост Системния мениджър ще включи електрически нагревател или котел.

Контрол на термопомпи, свързани в каскада

Системният мениджър може да управлява до 4 термопомпи в каскада с потенциална максимална мощност от 156 kW (4 броя PBM-i 40), което дава възможност да се обслужват сгради с много апартаменти, хотели, училища, офиси, търговски комплекси. Каскадата, освен че увеличава топлинно-студовата мощност, гарантира надежността на работа и възможност за парцелизация на подаваната мощност към системата (модулацията от 100% до 25% при инсталирани 4 броя машини). Електрическото свързване е бързо и лесно. Контролният панел е един за цялата каскада и се свързва към термопампата Master.

Шестбутонната контролна клавиатура притежава дисплей с висока разделителна способност и може ясно да показва състоянието на каскадата, на отделните машини и на инсталацията. Възможно е да се виждат и променят всички функционални параметри (ако притежавате нужните пароли), да се проверяват и нулират всички аларми.

Master термопомпата ръководи работата на каскадата и на системата, предавайки информацията на подчинените устройства. Зададените set-point са общи за всички единици. Master термопомпата получава стойностите на терморегулацията от останалите единици, включително всички аларми, изчислява ротацията и последователно ги включва и изключва. В допълнение, освен управление на климатичната инсталацията е възможно също така да се управлява производството на БГВ, като само една машина може да бъде избрана приоритетно за тази цел или с всички единици на каскадата. Изборът на термопомпата, която ще бъде активирана, е свързан с броя на часовете на работа на компресора. Машините, които са в състояние на аларма, излизат от логиката на ротация и не засягат функционирането на каскадата, освен, разбира се, по отношение на максималната разполагаема мощност.

В следващата публикация ще се спрем на останалите функционални възможности на Системния мениджър, както и ще разгледаме различните аксесоари, които се предлагат към тази гама термопомпи.

Втора част.

За всякакви въпроси и допълнителна информация може да ни намерите тук.

Вижте също...