Реклама

позиция А 01 позиция А 02 позиция А 03 позиция А 04 позиция А 05 позиция А 06 позиция А 07
Цена за банер на позиции от А 01 до А 07 (190×75 px) за месец 600 лв позиция В 01
Цена за банер на позиции от В 01 до В 07 (190×75 px) за месец 450 лв позиция В 02
Цена за банер на позиции от В 08 до В 12 (190×75 px) за месец 400 лв позиция В 03
Цена за банер на позиция C 01 (340×75 px) за месец 600 лв позиция В 04
Цена за банер на позиции от C 02 до C 05 (340×75 px) за месец 500 лв позиция В 05
Всички други форми на участие по договаряне позиция В 06
позиция С 01 Отстъпки: позиция В 07
за рекламно присъствие от 3 месеца
за рекламно присъствие от 6 месеца
за рекламно присъствие от 12 месеца
за авансово плащане
10%
20%
30%
5%
позиция В 08
позиция В 09
позиция С 02 Публикации:

Статия до 3600 знака
Пакет от 6 статии
Пакет от 12 статии

 

300 лв
1500 лв
2700 лв

позиция В 10
позиция С 03 позиция В 11
позиция С 04 позиция В 12
позиция С 05 Банерите се показват 100% на всички страници, освен ако не е договорено друго. позиция В 13

За участие и изготвяне на конкретна оферта – [email protected] или 0888 80 33 20.
Всички цени са без ДДС. В сила от 01.01.2016 г. Издател – Пасита медиа.