Емисиите хидрофлуоровъглеводороди от хладилни агенти нарастват с 4,7% в Япония

Последните данни показват, че емисиите на хидрофлуоровъглерод от хладилни агенти в Япония са нараснали с 4,7% през 2018 г. спрямо 2017 г. до 2,1 милиона тона, въпреки факта, че общите емисии на CO2 намаляват за пета поредна година. Данните на японското Министерство на околната среда и...