Мега Електроникс и Daikin подпомагат обновяването на лаборатория към МГУ „СВ. Иван Рилски“

На 22 юни 2020 г. в Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“ се проведе официално откриване на реновирана лаборатория към катедра “Сондиране, добиви транспорт на нефт и газ”. Напълно подменени са апаратурата, оборудването и интериорът в работното помещение. Осигурени са отлични условия за провеждане на занятия и...