Дроселова клапа за по-добро налягане при отопление с биомаса

Новата дроселова клапа OptiPa от Schräder е предназначена да осигури системно изгаряне на биомаса с постоянно, стабилно налягане при подаване към тръбната вложка на котела. Тя постоянно сравнява текущите условия на налягане в изпускателната система с целевите стойности за съответния тип котел. Чистото горене изисква стабилно...