Използване на улиците за производство на енергия

В доклада си „Networked Energy“, Берлинската фондация за технологии показва как фотоволтаичните модули могат да бъдат интегрирани в неизползвани досега структури като зони за движение, улици или паркинги, използвайки слънчевите модули от Solmove. „С новите модулни строителни методи зоните за движение могат да допринесат за производството...