Пречиствател на въздух от Wood’s с йонизиран HEPA филтър

При пречиствателите на въздух от значение са безопасността за здравето, лесното използване и енергийната ефективност. Активно йонизираните HEPA филтри предлагат оптималната комбинация на тези характеристики. Дилемата: колкото по-фин е филтърът, толкова повече вентилаторът трябва да издърпва въздуха през него. HEPA 14 филтрира десет пъти по-малки частици...