Без компромиси между хидравличната ефективност и свободното преминаване

Иновативното работно колело поставя нови стандарти за хидравличен дизайн на отпадни води, предлагайки по-голяма хидравлична ефективност от всеки друг тип колело за отпадни води, без да се нарушава свободното преминаване. Grundfos Blueflux® представлява най-доброто от Grundfos в рамките на енергийно ефективната двигателна технология и е част...