Самоизграждащ се небостъргач улавя замърсяването на въздуха

Самоизграждащ се небостъргач може да преобразува вредните парникови газове в използваеми строителни материали. Това е самоизграждаща се структура, чийто „растеж“ е зависим само от атмосферните условия и качеството на въздуха около него. Въглеродният диокс