Вентилационна система за големи кухни

Потреблението на енергия в големите кухни, отнесено към тяхната площ, е около 2,5 пъти по-голямо от останалите помещения, използвани за бизнес, от които около 30% се отчитат за отопление, вентилация и климатизация. „Halton M.A.R.V.E.L е най-модерната вентилационна система на пазара и е специално разработена за търговски...