pixel

Етикети: HFO

pexels

Европа постигна съгласие по сделката за Ф-газовете

Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение, което включва конкретни забрани за употребата на HFC и HFO и пълно преустановяване на употребата на Ф-газове до 2050 г. На 5 октомври 2023 г., по време на четвъртите и последни т.нар. тристранни преговори, преговарящите от Парламента и Съвета...

tfa

Как хладилните агенти HFO замърсяват дъждовната вода

За 2050 година в Европа се прогнозира увеличение на натоварването с трифлуороцетна киселина (TFA) от емисиите на хладилни агенти с три до четири пъти, достигайки до 50 000 т. Като следствие от регулирането на F-газовете, все по-често се използват краткотрайни флуорирани вещества, например хладилни агенти HFO...