pixel

Биокеросин от оборски тор и слама

Circulair

Производство на устойчиви горива за авиацията и корабоплаването от селскостопански отпадъци и в същото време улавяне на въглероден диоксид в дългосрочен план – това е задачата, с която се занимават изследователските екипи в съвместния проект Circulair.

За да може Европа да постигне неутралност по отношение на климата, са необходими големи количества устойчиви горива. Те трябва да осигуряват и дългосрочни решения за транспортните сектори, в които не е възможна директна електрификация. Според изследователите от съвместния проект Circulair добър източник за това е изобилието от селскостопански остатъци.

За да се произведат евтини горива за авиацията и корабоплаването, участниците в проекта разработват нова концепция за биорафинерия. При този процес чрез т.нар. хидротермално втечняване (HTL) биомасата се превръща във високовискозен катран, който има сходни свойства със суровия нефт – и може да бъде съответно преработван. Необходими за това са: вода, температура между 280 и 370°C и налягане от 100 до 250 бара. По този начин широк спектър от органични суровини може да бъде превърнат в горива, съобщава изследователският екип.

Целта е да се оптимизират допълнително съществуващите процеси, за да се избегнат, доколкото е възможно, загубите на въглерод в технологичната верига. Например хидротермалното втечняване е свързано с производството на екологичен водород. Това дава възможност за почти пълно използване на биомасата, показват резултатите от изследването. Страничният продукт е предимно метанол, който може да се използва като корабно гориво или като възобновяем основен химикал.

Circulair

Биовъглища за подобряване на почвата – отрицателен CO2 баланс

Геро Бекер от екипа на проф. Крузе в Университета в Хоенхайм работи върху използването на други странични продукти. Тези т.нар. биовъглища могат да се използват за технически цели и за подобряване на почвата в селското стопанство. По този начин дори се улавя част от въглерода, съобщават изследователите. Заедно с почти пълното използване на натрупания въглерод, това води до отрицателен баланс на CO2.

Това означава, че процесът Circulair би могъл да намали емисиите на парникови газове, както и замърсяването на въздуха и водата, които понастоящем все още се причиняват от обичайното обработване на оборския тор, обясняват учените. Други ценни странични продукти като метанол, оцетна киселина и въглеродни материали също увеличават добавената стойност на технологичната верига, така че получените горива и материали могат да се предлагат на пазара на сравнително ниски цени. Проектът се финансира от Европейския съюз.

Снимки: Circulair

Може да харесате още...