pixel

Категория: помпи

Вакуумни помпи R5

Турбинно-маслени вакуум помпи за вакуумиране и много други приложения в индустрията, където е необходим непрекъснат процес: хранително-вкусова, металургична, опаковъчна, текстилна, печатарска, микроелектроника, дървообработваща и др. Помпите са мощни, надеждни, лесни за сервизиране. Има различни типове: за висока влажност, за работа с киселини, за работа в експлозионна...

Grundfos

Повишена ефективност и надеждност на вашите помпени системи за подпочвени води

SPE система с мотор MS 6000 P Намалява консумацията на енергия, удължава сервизните интервали и намалява поддръжката за целия експлоатационен живот на помпата. Спестете разходи с повишаване ефективността и надеждността за целия експлоатационен живот на помпатa. Grundfos доставя помпената система SPE с 6-инчов двигател с постоянни...

ecotherm

Смесителна група M3V HE-V на Екотерм Проект

Смесителната група M3V HE-V с електронна циркулационна помпа, предлагана от италианската компания EMMETI SpA, е идеалното решение както за независими, така и за централизирани смесени (лъчисти подови панели + радиатори/вентилаторни конвектори) системи. В този случай предимствата на централизирана система са идеално съчетани с удобството на системата...

Grundfos

Вертикални многостъпални центробежни помпи на фирма Grundfos

Помпите тип CR, CRI и CRN са вертикални многостъпални центробежни помпи. Дизайнът на линейно разположени един спрямо друг вход и изход с еднакви размери позволява помпата да бъде монтирана в хоризонтални еднотръбни системи. По този начин се осигурява компактен и лесен монтаж и отлична работа на...

Grundfos

Помпи Scala на фирма Grundfos за повишаване на водното налягане в битови инсталации

Scala са интегрирани самозасмукващи помпи за усилване по налягане тип “всичко в едно”, предназначени за битова употреба. Бустерните помпи осигуряват постоянно водоснабдяване с чиста вода за домакинства, градини и леки търговски приложения. Подходяща за: – подпочвени води за битови нужди; – увеличаване на налягането на вода...