pixel

ЕК готова на отстъпки спрямо България за парниковите газове

Европейската комисия е обявила готовността си да разреши на България да не намалява нивата на годишните емисии парникови газове, генерирани от транспорта, сградния фонд, селското стопанство, земеделието, отпадъците и горското стопанство в периода 2021-2030г. Това обаче няма да се отнася за промишлеността, енергетиката и и останалите сектори, които са включени в европейската схема за търговия с парникови емисии.

Нулевата цел за страната ни е била обсъдена в понеделник на заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС в Люксембург, в което е участвала министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, съобщиха от ековедомството.

До 2020 г. законодателството в ЕС се урежда от сега действащия пакет „Климат-енергетика“.

Принципно проекторегламентът предвижда до 2030 г. да се намалят емисиите и от секторите като транспорт, жилищнво строителство и земеделие най-малко с 40 %. Отправеното от ЕК предложение за нулево намаление е било приветствано от министър Василева. Според нея това е добра отправна точка за бъдещите преговори. Акцент в изказването й е бил поставен и на водещата роля на горите за поглъщане и задържане на въглеродните емисии, като е подчертана необходимостта да се засили участието на управлението на горите в предложените мерки.

Преди 13-ата среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие и свързаните с нея протоколи, която ще се проведе от 4 до 17 декември в Канкун, Мексико, Съветът по околна среда е обсъдил и приел заключения, полагащи основите на преговорната позиция на Съюза в рамките на срещата, допълниха от екоминистерството.

mediapool.bg

Може да харесате още...