pixel

Европа инвестира само 17 млрд. евро в нови вятърни паркове през 2022 г.

wind turbine

През изминалата година инвестициите в нови мощности за вятърна енергия в Европа намаляха до 17 млрд. евро, което е най-ниското ниво от 2009 г. насам.

Инвестициите са направени за финансиране на вятърни паркове в цяла Европа с общ капацитет 12 GW, които ще бъдат инсталирани през следващите години. На ЕС се падат 10 GW от общия финансиран капацитет, съобщи в последния си доклад браншовата асоциация WindEurope.

Равнището на инвестициите, достигнато през 2022 г., представлява рязък спад в сравнение с 41 млрд. евро, изразходвани за нови вятърни мощности през 2021 г.

Слабите инвестиционни настроения са резултат от по-високите разходи за суровини и международни доставки, съчетани с висока инфлация и рязко покачващи се цени на електроенергията. Освен това сложният процес на издаване на разрешителни за нови проекти за вятърна енергия, съчетан с определени мерки на пазарите на електроенергия, като например ограничаване на приходите и национални мерки за възстановяване на средства, доведе до допълнително влошаване на инвестиционния климат в отрасъла, заявиха от асоциацията.

С инвестиции от 2,3 млрд. евро Германия е европейската държава, която е инвестирала най-много в нови вятърни паркове през 2022 г. На второ място е Финландия с 2,1 млрд. евро, следвана от Полша с 1,9 милиарда евро в нови проекти за вятърна енергия на сушата.

Единствените инвестиции в офшорна вятърна енергия през 2022 г. са направени във Франция в два плаващи проекта за вятърна енергия с общ капацитет от 60 MW – EolMed и Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL).

Миналата година в ЕС са били разгърнати общо 16 GW нови вятърни мощности, като според оценките на WindEurope през следващите пет години се очаква новите мощности да достигнат средно 20 GW.

Главният изпълнителен директор на WindEurope Джайлс Диксън алармира: „ЕС трябва да изгражда нови вятърни турбини с капацитет 31 GW всяка година, за да постигне целите си за 2030 г. Но цифрите говорят друго. Миналогодишните инвестиции в нови вятърни паркове възлизат само на 10 GW. В същото време поръчките на турбини са намалели и ЕС изгражда само половината от необходимите му нови вятърни мощности. ЕС трябва спешно да възстанови доверието на инвеститорите и да насочи парите към своята верига за доставки на вятърна енергия, ако иска да постигне целите на REPowerEU.“

Може да харесате още...